Ashwin van der Vlugt
06 Gevaarlijke stoffen - Organisme
 >  Onbewuste blootstelling
Introductie

Tijdens deze toolboxmeeting besteden we aandacht aan onbewuste blootstelling aan gevaarlijke stoffen. Gevaarlijke stoffen zitten op meer plekken dan je denkt. Het kan dus zijn dat je blootgesteld wordt aan gevaarlijke stoffen, zonder dat je je hiervan bewust bent. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een residu of een lekkende dieselleiding. 

Risico's > Wat kan er gebeuren?

Onbewuste blootstelling aan een gevaarlijke stof betekent dat je niet op de hoogte bent van de aanwezigheid van een gevaarlijke stof. Het risico hiervan is dat je een bepaalde situatie als veilig beschouwd, terwijl dat het niet is. Gevolg hiervan is dat je aan het werk gaat en blootgesteld wordt aan gevaarlijke stoffen zonder dat je maatregelen hebt getroffen. De precieze veiligheidsrisico's hangen dan af van de type stof waaraan je wordt blootgesteld.

Blootstelling aan gevaarlijke stoffen

Blootstelling kan op verschillende manieren:

 • Via de mond (eten, roken);
 • Via de huid (spatten, aanraken);
 • Via de ogen (spetters, druppels);
 • Door inademen (inademen gassen, dampen, kleine stofdeeltjes).
Maatregelen > Wat moet je doen?

Neem de volgende maatregelen om er zeker van te zijn dat de situatie veilig is en dat je niet ongewenst in aanraking kan komen met gevaarlijke stoffen:

 • Zorg dat er een werkvergunning, VGM-plan of TRA aanwezig is.
 • Zorg dat je door de opdrachtgever bent geïnformeerd over mogelijke gevaren.
 • Betrek de opdrachtgever bij het starten van de werkzaamheden.
 • Stop het werk als je twijfelt of een bepaalde stof gevaarlijk is en meld dit bij je leidinggevende en de opdrachtgever.
 • Vermijd contact met het product als je er niet zeker van bent of het veilig is.
 • Controleer bij twijfel op de aanwezigheid van gevaarlijke stoffen (d.m.v. bijvoorbeeld een lakmoesproef of pH-meter).
 • Hervat de werkzaamheden pas wanneer je er zeker van bent dat je niet onbewust kan worden blootgesteld aan gevaarlijke stoffen!
Discussie > Bespreek het met je collega’s!

Ga met elkaar in gesprek over het volgende:

 1. Ben jij wel eens onbewust in aanraking gekomen met gevaarlijke stoffen?
 2. Hoe kwam je er achter dat de stof gevaarlijk was?
 3. Welke acties heb je toen ondernomen?
 4. Weet jij altijd met welke gevaarlijke stoffen je werkt?
 5. Ga je er altijd vanuit dat een situatie veilig is?
Tips > Voor meer informatie