Steven Scholten
06 Gevaarlijke stoffen - Organisme
 >  Werken op RWZI's
Introductie

Uit diverse meldingen blijkt dat mensen ziek kunnen worden door werkzaamheden op RWZI’s. Om het aantal werknemers dat ziek wordt terug te dringen wordt in deze toolbox extra aandacht aan besteed aan het werken op RWZI’s.

Risico's > Wat kan er gebeuren?

Waar word je ziek van?

Wij kunnen ziek worden als ziekteverwekkers ons lichaam binnendringen. In principe worden de ziekteverwekkers onschadelijk gemaakt door ons immuunsysteem. Als dat niet lukt, kunnen de ziekteverwekkers zich verder voortplanten en zo ziekten veroorzaken.

Daarnaast kunnen we ziek worden van chemische afvalstoffen die in het rioolwater zitten. Deze chemische afvalstoffen kunnen afkomstig zijn van medicijnen en van de industrie.


Ziekteverwekkers:

Er zijn verschillende soorten ziekteverwekkers. Hieronder worden de belangrijkste genoemd.

 • Bacteriën

 Bacteriën zijn organismen de niet met het blote oog zijn te zien. Ze zijn overal aanwezig. De meeste bacteriën zijn niet schadelijk maar van andere kun je erg ziek worden.

In rioolwater en effluent water zitten veel schadelijke bacteriën waarvan je ernstig ziek kunt worden.

bacterien.bmp

 • Virussen

Een virus lijkt een beetje op een bacterie. Ze zijn erg klein en er zijn zowel nuttige als schadelijke virussen. Het belangrijkste verschil met bacteriën is dat een bacterie-infectie kan worden behandeld met antibiotica bij een virusinfectie kan dit niet.

spoelwormen.jpg


 • Parasieten

Parasieten zijn vaak kleine dieren die zich ten koste van zijn gastheer voed en/of voortplant.

Een voorbeeld hiervan zijn verschillende soorten wormen. Een worm gaat in de darm van de gastheer zitten en voedt zich daar met wat de gastheer eet.

Besmetting door parasieten kan onder andere griepverschijnselen en diaree veroorzaken


 • Medicijnen en industrieel afvalwater

In het rioolwater kunnen veel chemische verontreinigingen zitten. Dit kan afkomstig zijn van urine waarin resten van medicijnen zitten of van industrie dat het afvalwater loost op de riolering.

De chemische samenstelling van de verontreinigingen verschilt.Hoe wordt je ziek?​​​​​​​

Er zijn verschillende manieren waarop ziekteverwekkers in het lichaam terecht kan komen.

 • Via de mond

Een belangrijke oorzaak van infectie is door het inslikken van ziekteverwekkers.

Als je op een zuivering met vervuild water werkt, kun je druppeltjes van dit water binnen krijgen (bv. door het spuiten met hoge druk).

Doordat je op een zuivering  steeds met je handen steeds vervuilde dingen aanraakt, komen je handen vanzelf vol te zitten met bacteriën, virussen, schimmels en met eitjes. Als je vervolgens met ongewassen handen gaat eten, komen de ziekteverwekkers op je eten en vervolgens in je mond. Dit veroorzaakt de meeste ziektegevallen.


 • Via inademen

Ziekteverwekkers zitten in het vervuilde riool- en effluentwater. Wanneer je dit water gebruikt voor het schoonspuiten van onderdelen ontstaat er een nevel van fijne druppeltjes. Deze druppeltjes kun je inademen.  ​​​​​​​

De concentratie ziekteverwekkers is in deze fijne druppeltjes is niet zo hoog maar als je lang (of vaak) moet spuiten is het verstandig om te voorkomen dat je de druppeltjes inademt.


 • Via een wond

Je huid beschermd je tegen ziekteverwekkers. Wanneer je huid beschadigd is, als je dus een wondje hebt, kan je huid jou niet meer beschermen. De ziekteverwekkers en chemisch afval kunnen dan makkelijk in je bloed terecht komen.


 • Via de huid

Sommige ziekteverwekkers, medicijnen en chemisch afval kunnen op de huid inwerken of door de huid dringen en in het bloed terecht komen.


Maatregelen > Hoe kan je dit voorkomen?

De belangrijkste maatregel om niet ziek te worden, is hygiënisch te werken. Door hygiënisch te werken wordt voorkomen dat de ziekteverwekkers en/of de chemische afvalstoffen in het lichaam terecht kunnen komen. Hieronder staan enkele belangrijke aandachtspunten.

 • Handen (en gezicht) wassen voor het eten en roken.

Op een zuivering kunnen je handen in contact komen met allerlei ziekteverwekkers en chemicaliën. Als je gaat eten (of roken) zonder je handen te wassen, krijg je de ziekteverwekkers binnen en kan je ziek worden.

Belangrijk: was je handen met (desinfecterende) zeep voordat je gaat eten of roken!


 • Wondverzorging

Als ziekteverwekkers in contact komen met een wond is de kans groot dat je geïnfecteerd raakt. Daarom is het belangrijk om te voorkomen dat rioolwater of effluentwater bij de wond kan komen. Een wond kan worden afgeplakt met een (waterdichte) pleister.

Mocht een wond toch in aanraking komen met verontreinigingen dan moet het worden gereinigd met water en zeep en daarna worden ontsmet. Op het werk dient een EHBO-kit aanwezig te zijn met een ontsmettingsmiddel.


 • Inademen van (fijne) waterdruppels voorkomen

Als je gaat spuiten zorg er dan voor dat je de nevel niet kan inademen. Hiervoor is een P3 filter  noodzakelijk dat geschikt is voor vloeistoffen.

Half gelaatsmasker

Vol gelaatsmasker


Het vol gelaatsmasker biedt de beste bescherming

Belangrijk: Maak je PBM’s aan het einde van de dag schoon. Anders kunnen de ziekteverwekkers zich verder verspreiden!


 • Geschikte kleding

Bij werkzaamheden in/rond rioolwater of effluentwater is het raadzaam om waterdichte kleding en handschoenen te dragen. Hierdoor blijf je zelf schoon tijdens de werkzaamheden.

hoge druk.jpg

Belangrijk: Kleding uittrekken voordat je de keet in gaat. Anders wordt de keet/schaftruimte smerig en kunnen de ziekteverwekkers op het eten terecht komen!

Maak bovendien je kleding aan het einde van de dag schoon. Anders kunnen de ziekteverwekkers zich verder verspreiden!


 • Schoon maken van gereedschap

Ook het gereedschap moet schoon gemaakt worden als het in contact is gekomen met rioolwater of effluentwater. Berg het gereedschap schoon op. Anders kan je de volgende keer dat je het gereedschap nodig hebt, nog steeds besmet raken.​​​​​​​

Belangrijk: zorg dat je gereedschap steeds schoon is!

Discussie > Bespreek het met je collega’s!

Ga met elkaar in gesprek over het volgende:

 1. Welke maatregelen ga ik treffen bij de werkzaamheden op de RWZI ?
 2. Heb ik mij voldoende voorbereid voor het uitvoeren van de werkzaamheden?
 3. Kan ik voldoende maatregelen treffen?


Tips > Voor meer informatie

Belangrijk

 • Was je handen met (desinfecterende) zeep voordat je gaat eten of roken!
 • Maak je PBM’s aan het einde van de dag schoon. Anders kunnen de ziekteverwekkers zich verder verspreiden!
 • Kleding uittrekken voordat je de keet in gaat. Anders wordt de keet/schaftruimte smerig en kunnen de ziekteverwekkers op het eten terecht komen!
 • Maak bovendien je kleding aan het einde van de dag schoon. Anders kunnen de ziekteverwekkers zich verder verspreiden!
 • Zorg dat je gereedschap steeds schoon is!