Werken op hoogte / Ashwin van der Vlugt
09 Specifieke werkzaamheden
 >  Werken op hoogte
Introductie

Volgens wetgeving is er in elk geval sprake van valgevaar bij werken op hoogte bij aanwezigheid van risicoverhogende omstandigheden, openingen in vloeren, of als het gevaar bestaat om 2,5 meter of meer naar beneden te vallen. Onder risicoverhogende omstandigheden worden verstaan het vallen op obstakels/uitstekende delen, vallen in het water en de aanwezigheid van verkeer. Uit onderzoek is gebleken dat ook bij een kleinere valhoogte dan 2,5 meter ernstig letsel kan optreden.

Risico's > Wat kan er gebeuren?

De belangrijkste ongevalsscenario’s voor vallen van hoogte zijn: 

 • Val van of door een dak, vloer of bordes 
 • Val van een steiger
 • Val van een ladder of trapje
 • Val van een bewegend platform, lift of hoogwerker
 • Val door een gat in de vloer of grond
 • Val van stilstaand materieel of voertuig 

Het werken op hoogte is dus een gevaarlijke bezigheid en daarom zijn er afspraken gemaakt om de risico’s te verkleinen.

Maatregelen > Volg de arbeidshygiënische strategie
 1. Eerst moeten maatregelen getroffen worden bij de bron. Maatregelen zijn dan bijvoorbeeld: 
 • Het inzetten van voorzieningen voor een veilige toegang. Bijvoorbeeld een trappenhuis, steiger of in hoge uitzondering een kraan met werkbak (werkbak aan kraan mag alleen worden ingezet indien geen andere technische mogelijkheden te realiseren zijn).
 • Het aanbrengen van randbeveiliging/hekwerk op plekken waar het risico op vallen van hoogte bestaat.
 • Het afdekken van sparingen, trapgaten etc.
 1. Daar waar maatregelen bij de bron niet mogelijk zijn moeten collectieve maatregelen worden getroffen. Voorbeelden daarvan zijn: 
 • Het aanbrengen van markeringen, bebording en/of afzettingen. Als men zich op minimaal 4 meter van de opening bevindt, kan hiermee worden volstaan. 
 • Het aanbrengen van valnetten. 
 1. Pas als de collectieve maatregelen niet toereikend zijn mogen er persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM’s) worden ingezet. In eerste plaats moet er dan gekozen worden voor gebiedsbegrenzing waarbij een persoon vast zit aan een vaste lijn. Als dat niet mogelijk is, blijft alleen een valgordel met lijn en valdemper over.
Randbeveiliging
Sparingen afdekken
Maatregelen > Persoonlijke valbeveiliging

Aandachtspunten voor gebruik: 

 • De valbeveiliging is voorzien van een CE-markering en is in goede staat
 • Verankeringen worden periodiek gekeurd
 • Valbeveiliging wordt gebruikt conform de handleiding
 • Banden zijn strak om het lichaam aangetrokken
 • De gebruiker heeft instructie gehad over het gebruik van valbeveiliging
 • Er zijn BHV’ers aanwezig
 • Er is permanent toezicht bij het gebruik
 • Zie hier de toolbox persoonlijke valbeveiliging in de Zó-app
Discussie > Bespreek het met je collega’s!

Ga met elkaar in gesprek over het volgende:

 1. Werk jij wel eens op hoogte?
 2. Ben je je bewust van de risico's bij het werken op hoogte?
 3. Welke maatregelen tref je als je op hoogte werkt?
 4. Neem je altijd maatregelen volgens de arbeidshygiënische strategie?
Tips > Voor meer informatie

Neem voor vragen over deze toolbox of voor meer informatie voor het veilig werken op hoogte contact op met de KAM-afdeling.