Boormachines / Ashwin van der Vlugt
05 Arbeidsmiddelen
 >  Boormachine
Introductie

Onveilige boormachines en onveilig werken met boormachines zijn geregeld oorzaak van ongevallen. In deze toolbox besteden we aandacht aan de risico's en veilige werkwijze bij werken met een boormachine. 

Er zijn verschillende soorten boormachines, namelijk:

 • De accuboormachine
 • De klopboormachine
 • De kolomboormachine
 • De boorhamer
De boorhamer
De kolomboormachine
De klopboormachine
De accuboormachine

Een boormachine wordt toegepast om gaten aan te brengen in "volle" materialen zoals bijvoorbeeld hout, metaal, beton, steen of kunststof.

Risico's > Wat kan er gebeuren?

De volgende risico's komen voor bij het werken met een boormachine:

 • In contact komen met de draaiende boor
 • In contact komen met het werkstuk dat ronddraait of wegschiet, wanneer het niet goed is vastgezet
 • Geraakt worden door wegschietende delen van het werkstuk
 • Blootstelling aan schadelijk geluid
 • Blootstelling aan (gevaarlijk) stof
Maatregelen > Wat moet je doen?

Om veilig met een boormachine te werken moeten de volgende maatregelen worden genomen:

 • Controleer voor gebruik de keuringssticker op de boormachine en bied de machine ter keuring aan bij materieelbeheer als de keuringsdatum is verstreken.
 • Inspecteer de boormachine en de boor voor gebruik op eventuele beschadigingen en gebreken. 
 • Zet het werkstuk vast met bijvoorbeeld een klem of bankschroef.
 • Bedien de boormachine altijd met twee handen.
 • Draag geen loshangende kleding, handschoenen, ringen of andere sieraden en geen losse haren. Deze kunnen door de boor gegrepen worden.
 • Gebruik een scherpe boor en geen botte. Dit voorkomt dat je onnodig veel kracht moet uitoefenen, waardoor de boor kan breken.
 • Reinig en smeer de boor regelmatig. Dit voorkomt dat de boor vastloopt door boorschilfers die in het boorgat achterblijven.
 • Neem boorkrullen, schilfers of stof alleen weg als de boormachine uitgeschakeld is.
 • Maak gebruik van stofafzuiging tijdens het boren. 
 • Zuig reststof op in plaats van het op te vegen of weg te blazen. 

Persoonlijke beschermingsmiddelen

Ondanks de eerder genoemde maatregelen is er bij gebruik van boormachines sprake van restrisico's waardoor het dragen van persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM's) noodzakelijk is:
 • Draag een veiligheidsbril. Dit verkleint het risico op oogletsel door wegschietende delen.
 • Draag gehoorbescherming. Dit verkleint het risico op gehoorbeschadiging door schadelijk geluid.

Op de arbeidsplaats moet verder altijd verplicht een veiligheidshelm, werkkleding en veiligheidsschoenen gedragen worden. 

!! Draag geen handschoenen tijdens het boren, deze kunnen door de boor gegrepen worden !!​​​​​​​
Discussie > Bespreek het met je collega’s!

Ga met elkaar in gesprek over het volgende:

 1. Welke soort boormachine gebruik jij weleens tijdens je werkzaamheden?
 2. Neem jij de juiste maatregelen om veilig met de boormachine te kunnen werken?
 3. Draag jij altijd de juiste PBM's tijdens het werken met een boormachine?
Tips > Voor meer informatie

Zorg voor je eigen veiligheid en die van anderen.

Mochten er naar aanleiding van deze Toolbox nog vragen zijn, dan kan contact worden opgenomen met de KAM-afdeling.

Werk veilig of werk niet!!