Veiligheidswekkers
20-09-2022 Verwijderen van beveiligingen van elektrische arbeidsmiddelen
Wat is er gebeurd?

Tijdens het keuren van scheidingstrafo’s is meerdere malen geconstateerd dat bij de aangesloten apparatuur het lipje / nokje ontbreekt (zie foto). Dit is een zeer gevaarlijke situatie en kan leiden tot elektrocutie! 

In een besloten ruimte moet verplicht gebruik worden gemaakt van veilige spanning om elektrocutie te voorkomen. In besloten ruimte is het daarom alleen toegestaan om gebruik te maken van zogenaamde ‘klasse 2’ toestellen. Apparaten die in deze groep vallen zijn dubbel-geïsoleerd of hebben een extra sterke isolerende behuizing. Klasse 2 is te  herkennen aan het verplichte dubbel-isolatie teken dat erop staat (dubbele vierkantje, dubbel geïsoleerd). Dit is ook de reden van het lipje/nokje dat in de wandcontactdoos kan worden aangetroffen. Hiermee kun je jezelf en anderen mee in gevaar brengen!!

Symbool dubbele isolatie

Hoofdoorzaak

Het is conform wetgeving en beleid van GMB niet toegestaan om beveiligingen aan een arbeidsmiddel uit te 
schakelen of te verwijderen. Ook niet wanneer het werk daardoor makkelijker of sneller kan worden uitgevoerd. In 
het personeelshandboek van GMB staat vermeld dat machines, gereedschappen, hulpmiddelen en persoonlijke 
beschermingsmiddelen op de juiste manier moeten worden gebruikt. De beschermingen en beveiligingen moeten in 
stand gehouden worden.  

Kortom: Het is niet toegestaan om zelfstandig veranderingen aan een arbeidsmiddel aan te brengen!Maatregelen
  • Voer voor ieder gebruik van een (elektrisch) arbeidsmiddel een visuele controle uit op slijtage of gebreken;
  • Neem te allen tijde contact op met je leidinggevende of de materieelbeheerder als arbeidsmiddelen niet in de juiste staat verkeren;
  • Voer de werkzaamheden alleen uit met de geschikte arbeidsmiddelen;
  • Breng nooit veranderingen aan op door GMB verstrekte arbeidsmiddelen.

Neem voor vragen contact op met Jeffrey van der Weerd of Albert-Jan Bout.