Veiligheidswekkers
17-02-2022 Veiligheidswekker No. 1 | februari 2022
Been bekneld geraakt in touwhaspel derdeman

De Veiligheidswekker is voor alle collega’s werkzaam binnen GMB. Met dit communicatiemiddel schudden wij alle collega’s wakker naar aanleiding van een heftig incident of ongeval. We wijzen op gevaren, risico’s, gevolgen, aandachtspunten en directe verbetermaatregelen die nodig zijn om een onveilige situatie weg te nemen. ​​​​​​​

Op 16 februari 2022 is een medewerker van GMB
Rioleringstechnieken ernstig gewond geraakt bij het
trekken van de UV lamp door de rioolbuis. De medewerker
was tijdens dit proces het touw aan het begeleiden. Tijdens
het begeleiden van het touw werd het been van de
medewerker door het touw gegrepen en raakte bekneld in
het touwhaspel op de derdeman. Na adequaat handelen
van zijn collega’s is de medewerker met ernstig letsel naar
het ziekenhuis gebracht en daar geopereerd.

Opvolging incident

Directe opvolging
Tijdens het ongeval was er toevallig een ambulance een straat verderop aanwezig. Deze werd door de
aanwezige collega’s gewaarschuwd, waarna direct medische hulp verleend kon worden. Nadat de medewerker
met de ambulance naar het ziekenhuis was gebracht, hebben zijn collega’s diverse personen binnen GMB (o.a.
projectleiding, directie en KAM) ingelicht. Op de dag na het incident is de situatie met de betrokken collega’s
geëvalueerd en is er direct gekeken naar de wijze waarop de derdeman kan worden aangepast om een
dergelijke situatie in de toekomst te voorkomen.

Ongevalsonderzoek
De KAM afdeling is direct na de melding naar de locatie van het ongeval gegaan
om het ongeval te onderzoeken. Het onderzoek naar dit ongeval loopt nog. Op
basis van de uitkomsten van dit onderzoek zullen er mogelijk aanvullende
maatregelen worden getroffen.

Melden heeft zin!

Het melden van een incident of gevaarlijke situatie heeft altijd zin. Meld ze, zodat we maatregelen kunnen nemen om de omstandigheden te verbeteren. 

Vragen? KAM@GMB.EU