Veiligheidswekkers
19-04-2021 Veiligheidswekker N01 2021
Lerende organisatie?

De Veiligheidswekker is voor alle collega’s werkzaam binnen GMB. Met de wekker schudden wij alle collega’s wakker. We wijzen ze op gevaren, risico’s, gevolgen, aandachtspunten en directe verbetermaatregelen die nodig zijn om een onveilige situatie weg te nemen.

Bij veel medewerkers staat het nog scherp op het netvlies; het 
ongeval op 7 april 2020 bij een project van GMB Rioleringstechnieken 
in Emmen waarbij een afsluiter ontplofte en drie medewerkers 
gewond raakte. Die medewerkers ondervinden tot op de dag van 
vandaag nog de gevolgen van de extreme drukgolf waardoor arm- en 
oogletsel ontstond. Een van de belangrijkste oorzaken voor het letsel 
was het feit dat de medewerkers zich in de put bevonden tijdens het 
op druk zetten van de afsluiter. Een handeling die ten strengste 
verboden is. Voor GMB Rioleringstechnieken stond direct vast dat dit 
type ongeval nooit meer mag voorkomen. In navolging op het ongeval 
is uitgebreid ingezet op voorlichting en instructie en zijn maatregelen 
opgesteld voor het gebruik en het aanbrengen van afsluiters.  

Op 17 maart 2021 ging het vreselijk mis bij project AWP 2.0. 
Tijdens inspectiewerkzaamheden van een ontvangstput en het 
leidingwerk van het stadsgemaal, klapte de aangebrachte 
afsluitcilinder. Op het moment van de klap bevond een 
medewerker zich onderin de ontvangstput. De medewerker 
hield met alle geluk van de wereld alleen een zere knie over 
aan dit ongeval. Een van de belangrijkste redenen van het 
letsel was dat de medewerkers zich in de put bevonden tijdens 
het op druk zetten van de afsluiter. 

Twee verschillende clusters, twee soortgelijke ongevallen. Beide ongevallen hadden dodelijk kunnen aflopen 
voor medewerkers. Ondanks de investering die is gedaan om een ongeval als deze te voorkomen, zijn wij daar 
organisatiebreed niet in geslaagd. Willen wij ons doel ‘bewust zonder ongevallen’ bereiken, dan vraagt dit een 
investering tot het samen nemen van 100% verantwoordelijkheid. Ken de risico’s van de werkzaamheden, 
werk volgens de afgesproken werkmethoden en veiligheidsvoorschriften zoals opgenomen in de 
veiligheidshandboeken en spreek anderen aan op onveilig gedrag. Zorg dat je goed bent geïnformeerd en toon 
voorbeeldgedrag in woord en daad. Alleen zo worden wij een lerende organisatie die bewust zonder 
ongevallen werkt.  

Maatregelen

Het is absoluut verboden om je tijdens het opblazen van een afsluiter in de put, buis- 
of rioolstelsel te begeven! 

Melden heeft zin!

Melden heeft zin! Let op onveilige situaties en werkwijzen.  
Meld ze, zodat we maatregelen kunnen nemen om de omstandigheden te verbeteren.  
Vragen? kam@gmb.eu