Veiligheidswekkers
03-2020 Veiligheidswekker nr. 11
Letsel door uitglijden medewerker

De Veiligheidswekker is voor alle collega’s werkzaam binnen GMB. Met dit communicatiemiddel schudden wij alle collega’s wakker naar aanleiding van een heftig incident of ongeval. We wijzen op gevaren, risico’s, gevolgen, aandachtspunten en directe verbetermaatregelen die nodig zijn om een onveilige situatie weg te nemen. ​​​​​​​

Beschrijving van het incident

Een medewerker bij Rioleringstechnieken is bij werkzaamheden met de frees uitgegleden en op zijn schouder terecht gekomen. Het resultaat was dat de schouder van de medewerker uit de kom was. In het ziekenhuis is de schouder weer op zijn plaats gezet.

De werkzaamheden met de frees werden uitgevoerd op een locatie dichtbij bij een sloot waar het door de regen drassig was geworden. De put was een beetje verborgen onder het gras en alleen de bovenkant van de put was vrijgemaakt van grond en gras om toegang tot de put te krijgen (zie foto).

Op het moment dat de medewerker bij de put kwam gleed hij weg. Hij kon zich nog net omdraaien omdat hij bang was om in de put te vallen. Hierdoor kwam hij wel op zijn schouder terecht die uit de kom schoot.

Oorzaak

De conclusie van het onderzoek is dat de medewerker is uitgegleden:

• Doordat de ruimte rondom de put onvoldoende is vrijgemaakt van struikel en uitglijgevaar;
• De weersomstandigheden het risico op uitglijden heeft verhoogd;
• Omdat er geen TRA aanwezig was op de werkplek terwijl de locatie van de put in een specifieke omgeving lag(langs sloot, licht aflopend, in het gras).

Advies en maatregelen

• Vul altijd een TRA in bij deze specifieke locaties die afwijken van de putten op de openbare weg;
• Zorg ervoor dat de ruimte rondom de put in een straal van minimaal 50 cm altijd vrij is van oneffenheden en uitstekende delen zoals b.v. wortelsenstronken;
• Maak de grond ten opzichte van de put gelijkvloers in een straal van minimaal 50 cm.

Melden heeft zin!

Het melden van een incident of gevaarlijke situatie heeft altijd zin. Ook als het goed is afgelopen.  In dit geval hebben we maatregelen genomen om ook de andere containers te verstevigen om herhaling met mogelijk grotere gevolgen te voor-
komen.  Wees alert op de middelen waarmee je werkt: doe regelmatig een visuele inspectie; wat is de conditie en is het tijdig gekeurd? Nu we weten dat dit kan voorkomen, wees je bewust van mogelijk gevaar in het werk bij andere (type) containers.  

Vragen? KAM@GMB.EU