Veiligheidswekkers
03-09-2020 Veiligheidswekker nr. 13
Heistelling van de firma Sterk omgevallen

De Veiligheidswekker is voor alle collega’s werkzaam binnen GMB. Met dit communicatiemiddel schudden wij alle collega’s wakker naar aanleiding van een heftig incident of ongeval. We wijzen op gevaren, risico’s, gevolgen, aandachtspunten en directe verbetermaatregelen die nodig zijn om een onveilige situatie weg te nemen.  

Beschrijving van het incident

Op het project Dijkversterking Vianen is afgelopen maandagmiddag 31 augustus een drukstelling (voor het aanbrengen van damwanden) omgevallen. Op basis van 
de eerste bevinding lijkt de heistelling bij het manoeuvreren met zijn rupsen voorbij de schotten te zijn gekomen waardoor de machine voorover is gekanteld. De drukstelling is hierbij in de lengterichting van de dijk gevallen. Gelukkig is er bij dit ongeval niemand gewond geraakt en is er naast materiele schade slechtsbeperkte 
milieuschade (hydrauliekolie).  

Directe maatregelen:  

Direct na het ongeval zijn de lekkende vloeistoffen zoveel mogelijk opgevangen en afgetapt om verdere milieuschade te voorkomen. De toegang is afgezet met bouwhekken en er is een lint gespannen rondom de heistelling. Experts zijn in de avond op locatie geweest om de stabiliteit van de heistelling te beoordelen. Zowel bewoners rondom de locatie als diverse peronen van GMB, Sterk  en Waterschap Rivierenland  zijn direct ingelicht.  

Opvolging

Ongevalsonderzoek 
Gezien de zwaarte en complexiteit van het ongeval is besloten  gebruik te maken van de expertise van Aboma. Dit onderzoek moet leiden tot een ongevalsrapportage welke wij binnen enkele weken verwachten te ontvangen.  

Berging 
Sterk heeft inmiddels in samenwerking met GMB een bergingsplan opgesteld en zijn inmiddels gestart met de berging van de stelling. De locatie is beperkt bereikbaar en maakt berging vanaf de dijk niet mogelijk. Bergingsmaterieel (telekranen) worden naast de dijk geplaatst. De verwachting is dat de heistelling deze week nog in delen van de projectlocatie is afgevoerd. 

Melden heeft zin!

Het melden van een incident of gevaarlijke situatie heeft altijd zin. Ook als het goed is afgelopen.  In dit geval hebben we maatregelen genomen om ook de andere containers te verstevigen om herhaling met mogelijk grotere gevolgen te voor-
komen.  Wees alert op de middelen waarmee je werkt: doe regelmatig een visuele inspectie; wat is de conditie en is het tijdig gekeurd? Nu we weten dat dit kan voorkomen, wees je bewust van mogelijk gevaar in het werk bij andere (type) containers.  

Vragen? KAM@GMB.EU​​​​​​​