Veiligheidswekkers
21-01-2020 Veiligheidswekker nr. 10
Blusinstallatie niet uitgezet

De Veiligheidswekker is voor alle collega’s werkzaam binnen GMB. Met de wekker schudden wij alle collega’s wakker. Wewijzen zeop gevaren, risico’s, gevolgen, aandachtspunten en directe verbetermaatregelen die nodig zijn om een onveilige situatie weg te nemen.

Beschrijving incident:

Medewerkers van GMB Services waren werkzaam in een ruimte met een Argon blusinstallatie. Zij moesten hier tegels van de muur verwijderen. Er was een medewerker van GMB op de hoogte van de werking van een Argon blusinstallatie en constateerde dat de blusinstallatie niet uit was gezet tijdens de werkzaamheden.De directe oorzaak van de gevaarlijke situatie is dat de medewerkers van GMB niet door de opdrachtgever zijn geïnformeerd over de aanwezigheid van de blusinstallatie en de risico’s ervan. Hieruit blijkt dat we er niet altijd vanuit kunnen gaan dat de opdrachtgever alle informatie verstrekt.

Blusinstallatie

De blusinstallatie bestaat uit een aantal cilinders met blusstof. De brandmeldinstallatie zorgt ervoor dat, bij detectie van rook, de blusinstallatie start met blussen. Er wordt een (niet brandbaar) gas in de ruimte gebracht, waardoor het zuurstofpercentage zeer snel zakt. Hierdoor kan beginnende brand niet voortbestaan en dooft uit. Hierbij worden de deuren van de ruimte hermetisch afgesloten.Voorafgaand aan de blussing worden de aanwezige personen met licht-en geluidsignalen gewaarschuwd.

Risico`s

Risico’s:

Laag zuurstofgehalte: Voor de mens kan het lage zuurstofpercentage voor hele gevaarlijke situaties zorgen. Daarbij worden de deuren van de ruimte bij rookdetectie hermetisch afgesloten. Een persoon kan, na activering van de gasblusinstallatie, de ruimte niet makkelijk verlaten.

Geluid

Bij gasblusinstallaties waarbij het het blusgas via de uitstroomopeningen de installatie verlaat zal het geluidsniveau vanuitstromend gas zeer hoog zijn.

Blootstelling

Blootstelling aan blusgassen geeft nadelige effecten.

Maatregelen

Betrek de opdrachtgever in de voorbereiding over het aanwezig zijn van een brandblusinstallatie.Leg de afspraken en maatregelen over brandbestrijding vast in het VGM-plan. Informeer alle betrokken medewerkers. Denk aan de LOTOTO procedure bij het uitschakelen van de brandblusinstallatie.

Melden heeft zin!

Wees alert op onveilige situaties en werkwijzen. Meld ze, zodat we maatregelen kunnen nemen om de omstandigheden te verbeteren. Naar aanleiding van dit ongeval is met de leverancier afgesproken dat wij alleen nog (beveiligde) tankwagens accepteren. Hiermee is nogmaals duidelijk geworden dat we bij wijzigingen van werkwijzen en processen ons steeds bewust moeten zijn van de mogelijke gevolgen voor de kwaliteit en de veiligheid van het werk.


Vragen? kam@gmb.eu