Veiligheidswekkers
05-03-2019 Veiligheidswekker nr. 08
Chauffeur valt van tankcontainer

De Veiligheidswekker is bedoeld voor alle collega’s werkzaam binnen GMB. Met de wekker schudden wij alle collega’s zo snel mogelijk wakker en wijzen wij op de gevaren, risico’s, gevolgen, aandachtspunten en directe verbetermaatregelen die nodig zijn om een onveilige situatie weg te nemen.

Beschrijving:

Op 5 maart 2019 levert een externe chauffeur een lading PE af per tankcontainer. Voor de bediening moet hij op de container zijn. De tankcontainer is aan de achterzijde voorzien van een vaste toegangstrap en bovenop liggen roosters. De hoogte is 3,9meter.De chauffeur verliest tijdens de bediening bovenop de container zijn evenwicht en valt naar beneden.De BHV en de opgeroepen ambulance zijn snel ter plaatse. Als gevolg van de val breekt de chauffeur beide benen en voeten én heeft hij een gebroken heup.Werk bovenop de container wordt gezien als ‘werk op hoogte’ (>2,5meter).

Directe oorzaken 

Niet borgen, veiligstellen / ontoereikende afscherming / opleiding en training

  • Er is geen valbeveiliging aanwezigop de containerof bij de losplaats.
  • De chauffeuris bekend met werk op hoogte maar werkt toch doorondanks ontbrekende bescherming.
Achterliggende oorzaken

Ontwerp / procedure / toezicht

  • Een tankcontainer is standaard niet voorzien van valbescherming in de vorm van een opklapbaar hekje.
  • Op enig moment isGMBBioEnergie overgestapt van IBC naarbulkverlading. 
  • Er is geen toezicht en de gevolgen van deze gevaarlijke situatie heeft men niet ingezien.
Leerpunten
  • Werk-en proceswijzigingen moeten gepaard gaan met herbeoordeling van de gevaren.
  • Schat de gevaren in, voor jezelf maar ook die voor derden.
  • Onderbreek het werk als dit niet veilig is.
Melden heeft zin!

Wees alert op onveilige situaties en werkwijzen. Meld ze, zodat we maatregelen kunnen nemen om de omstandigheden te verbeteren. Naar aanleiding van dit ongeval is met de leverancier afgesproken dat wij alleen nog (beveiligde) tankwagens accepteren. Hiermeeis nogmaals duidelijk geworden dat we bij wijzigingen van werkwijzen en processen ons steeds bewust moeten zijn vande mogelijke gevolgen voor de kwaliteit en de veiligheid van het werk.