Veiligheidswekkers
20-11-2018 Veiligheidswekker nr. 07
Trekoog breekt van slibcontainer

De Veiligheid Wekker is bedoeld voor alle collega’s werkzaam binnen GMB. Met de wekker schudden wij alle collega’s zo snel mogelijk wakker en wijzen wij op de gevaren, risico’s, gevolgen, aandachtspunten en directe verbetermaatregelen naar aanleiding van een ernstig incident.

Beschrijving incident
Op 2 november lost de chauffeur van GMB BioEnergie Tiel een volle slibcontainer op 
locatie. Als hij met de hefarm de container in een schuine hoek heeft staan, breekt plots het trekoog van de container.  De met 30 m3 slib gevulde container komt met  
een smak op de grond terecht. Het laden en lossen wordt bediend vanuit de 
vrachtwagencabine waardoor de chauffeur op een veilige afstand is. Er zijn geen omstanders aanwezig. Het blijft dus bij materiële schade en flinke schrik. 

Directe maatregelen: 
Omdat het een eigen container betreft is deze geleegd en voor verdere inspectie naar de werf gebracht.  

Conclusie

Beoordeling van de breuk laat zien dat de inbranding van de las onvoldoende is en daardoor onvoldoende sterk. 

Opvolging

De firma die het oog heeft gelast is hierop aangesproken. Om herhaling te voorkomen is besloten om voor dit type (GMB) containers de lasnaad over te dimensioneren. Er is een extra rupslas aangebracht in aanvulling op de huidige las.  Door deze extra verstevigende maatregel ook op vergelijkbare containers toe te passen verwachten we dat dit incident niet meer voorkomt.  

Melden heeft zin!

Het melden van een incident of gevaarlijke situatie heeft altijd zin. Ook als het goed is afgelopen.  In dit geval hebben we maatregelen genomen om ook de andere containers te verstevigen om herhaling met mogelijk grotere gevolgen te voor-
komen.  Wees alert op de middelen waarmee je werkt: doe regelmatig een visuele inspectie; wat is de conditie en is het tijdig gekeurd? Nu we weten dat dit kan voorkomen, wees je bewust van mogelijk gevaar in het werk bij andere (type) containers.