Veiligheidswekkers
01-08-2017 Veiligheidswekker nr. 04
Verbod op verplaatsen van graafbakken in de oren of zonder borging

De Veiligheidswekker is bedoeld voor alle collega’s werkzaam binnen GMB. Met de wekker schudden wij alle collega’s zo snel mogelijk wakker en wijzen wij op de  gevaren, risico’s, gevolgen, aandachtspunten en directe verbetermaatregelen naar aanleiding van een ernstig incident. 

Bschrijving:

VolkerWessels en BAM Infra Nederland hebben n.a.v. een tweetal dodelijke ongevallen een onderzoek uitgevoerd naar het verplaatsen van graafbakken. Op basis van dit onderzoek hebben de partijen die de Governance Code hebben ondertekend een verbod uitgesproken over een aantal manieren waarop graafbakken verplaatst worden. Met deze veiligheidswekker wil GMB alle werknemers van GMB informeren over dit verbod en erop wijzen dat dezelfde verplichting met directe ingang ook van toepassing is op de werken van GMB. 

Doel:
Wij willen elke dag weer veilig en gezond naar huis toe kunnen gaan. Lees onderstaande informatie aandachtig door en wijs collega’s erop wanneer je ziet dat hier van 
afgeweken wordt. Het is helaas gebleken dat dit anders tot ongevallen met dodelijk letsel kan leiden.  

Wat mag wel?

Graafbakken verplaatsen met snelwisselsysteem: 

Dit is een veilige manier voor het stuk voor stuk verplaatsen van graafbakken. Zo wordt voorkomen dat ze los worden vervoerd. Dit betekent extra ritten, maar afstanden kunnen verkleind worden door de graafbakken dicht bij de werkplek af te laten leveren. 

Graafbakken vastsjorren en verplaatsen: 

Bijvoorbeeld op een aanhangwagen. Dit is een veilige manier van verplaatsen, omdat we zo voorkomen dat 
graafbakken los worden vervoerd. 

Er zijn meer veilige manieren voor het verplaatsen van graafbakken te beschrijven. Voor elk alternatief geldt: Voorkom het risico op letsel door het vallen of 
slingeren van graafbakken. 

Wat mag niet?

Wat niet is toegestaan is het verplaatsen van de graafbakken “in de oren” of vervoer van de graafbak in een andere graafbak zonder borging zoals afgebeeld op de foto`s met de rode balk.

De verplichting gaat in op 1 september 2017 en hiermee sluiten wij aan bij de ingangsdatum vanuit de Governance Code. Ondanks alles blijft de bouwplaats een risicovolle omgeving. Wijs elkaar op de gevaren. Met deze stap maken wij onze bouwplaatsen weer een stuk veiliger!

Contact

Bij vragen kan contact opgenomen worden met Gerard van der Veer of de afdeling KAM.