Veiligheidswekkers
01-02-2017 Veiligheidswekker nr. 02
Steekvlam en kortsluiting bij doorzagen kabel

De Veiligheid Wekker is bedoeld voor alle collega’s werkzaam binnen GMB. Met de wekker schudden wij alle collega’s zo snel mogelijk wakker en wijzen wij op de gevaren, risico’s, gevolgen, aandachtspunten en directe verbetermaatregelen naar aanleiding van een ernstig incident.

Wat is er gebeurd?

Een vakman van GMB heeft een laagspanningskabel (na afstemming) doorgezaagd waarvan in de voorbereiding iedereen (zowel opdrachtgever als de combinatie) dacht dat deze spanningsloos was. Tijdens het doorzagen is er een steekvlam vrij-gekomen en kortsluiting ontstaan. De vakman is enorm ge-schrokken maar heeft hierbij gelukkig geen letsel opgelopen. Dit had tot een veel ernstigere situatie en mogelijk letsel kunnen leiden. Het incident vond afgelopen vrijdag 24 februari plaats op de RWZI in Utrecht.

Escalatie en gevolgen

Het werk is direct stil gelegd. De vakman is gelukkig met de schrik vrijgekomen. Het incident kent enkel materiële schade. Alle betrokken partijen zijn geïnformeerd en vanuit de combinatie is er een ongevalsonderzoek gestart.

Voorlopige conclusie

Voorlopige conclusie is dat de kabel na loskoppeling van de loods vanaf klantstation weer onder spanning is gezet. Ondanks dat:

  • Kabel door onze klant (Waterschap) afgeschakeld zou worden. Waterschap heeft ons bericht dat de kabel is afgeschakeld door Stedin, Stedin had dit op haar beurt aan het Waterschap bevestigt;
  • Kabelzoeker niet aangaf dat er stroom op de kabel zat;
  • De kabel met de bak van de kraan, na vrijgave en controle met kabelzoeker, verder zonder incidenten was afgekapt.

Directe maatregelen

Alle betrokken partijen zijn nogmaals gewaarschuwd voor dit zeer gevaarlijke risico. De betrokken partijen informeren al hun medewerkers over de te volgen procedure en het incident. GMB kiest ervoor iedereen via de Vei-ligheidswekker op de hoogte te stellen.

Procedure & afspraken

Bij (graaf-en) kabelwerkzaamheden:

  • Volg de 10 geboden en de checklist van zorgvuldig graven en handel de KLIC melding juist af.
  • Zorg voor een vrijgave inzake risico’s kabels en leidingen van de daarvoor aangewezen verantwoordelijke persoon of instantie.
  • Indien onbekende kabels en leidingen worden aangetroffen moet de daarvoor aangewezen verantwoordelijke geïnformeerd te worden. De aangewezen verantwoordelijke bepaalt eventuele vervolgacties. Zonder akkoord mogen kabels en leidingen niet gekapt, verlegd of gerooid worden.
Vervolg

De Combinatie is op dit moment bezig met het ongevalsonderzoek om te kunnen borgen dat dit soort incidenten in de toekomst niet meer kunnen gebeuren. De oorzaken van het incident zullen zo snel mogelijke teruggekoppeld worden in de ongevallenmemo.


Vragen? kam@gmb.eu