Veiligheidswekkers
31-01-2017 Veiligheid Wekker nr. 01
Operator valt in put

Operator Riolering is bij het aangeven van de haak van een lier, voor het begeleiden van de liner, in een afgegraven put gevallen. De operator wilde de haak vanaf het straatwerk aangeven aan een collega onderin de put. Daarbij is de operator op de laatste straattegel gaan staan van het recht afgegraven talud. De tegel en het onderlig-gende zand zakten weg en daardoor kwam de operator ten val. De operator viel hierbij 1,5m naar beneden en is ongelukkig op zijn rechter onderbeen terecht gekomen

Escalatie en gevolgen

De Operator Riolering hield aan de val hevige pijn over en dit alarmeerde meerdere collega’s en omstanders. Terwijl de collega’s eerste hulp boden in de put heeft een omstander 112 gebeld en de alarmdiensten ingeschakeld. Ambulance personeel heeft medische hulp verleend en de brandweer laten inschake-len. De brandweer heeft de operator vervolgens per brancard uit de put geëvacueerd. Direct daarna is de operator vervoerd naar de dichtstbijzijnde hulppost en verwezen naar het ziekenhuis. De operator bleek een meerdelige open botbroek in zijn rechter onderbeen te hebben opgelopen en is direct geopereerd. De operator is momenteel herstellende en nog niet ontslagen uit het ziekenhuis.

Hoofdoorzaak

Bij rioolwerkzaamheden is voor de ‘putwacht’ valgevaar aanwezig. Door het recht afgegraven talud neemt het risico op valgevaar toe als vanaf straathoogte en dicht bij de rand wordt gewerkt.

Maatregelen

Werkzaamheden zijn stil gelegd en worden vanaf vandaag weer vervolgd. TRA wordt aangepast met het vergrootte risico op valgevaar bij een afgegraven put.

Leerpunten

Op het werk was een VGM Plan aanwezig evenals een nauwkeurig opgestelde en afgetekende TRA i.v.m. het afwij-ken op het aangelijnd werken. Echter was het verzakkingsgevaar op straathoogte bij het werken rondom de rand van de put niet geïdentificeerd en nadrukkelijk besproken. Hierdoor is de positie vanaf waar spullen in de put aan-gegeven moeten worden niet besproken. De verstandigste keus in dit geval was om spullen (waaronder de haak van de lier) vanaf het plateau 1,5m lager aan te geven.

Vervolg

De Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (I-SZW voorheen Arbeidsinspectie) heeft het incident onderzocht. Zowel vanuit de I-SZW als de afdeling KAM zal nader onderzoek plaatsvinden en deze resultaten zullen naderhand intern gecommuniceerd gaan worden.


Contact: kam@gmb.eu