Veiligheidswekkers
01-04-2017 Veiligheidswekker nr. 03
Machinist blijft haken met vinger bij verlaten dieplader

De Veiligheidswekker is bedoeld voor alle collega’s werkzaam binnen GMB. Met de wekker schudden wij alle collega’s zo snel mogelijk wakker en wijzen wij op de  gevaren, risico’s, gevolgen, aandachtspunten en directe verbetermaatregelen
naar aanleiding van een ernstig incident.

Beschrijving incident
Maandag 24 april is op project HOP een bulldozermachinist van de firma Oldenkamp ernstig gewond geraakt. Hij had de bulldozer op de dieplader gereden en verliet de bulldozer aan de voorzijde. Hij kwam via de trap van de bulldozer op de dieplader 
terecht. Vervolgens sprong hij van de dieplader af en hield hierbij de trap van de bulldozer vast. Daarbij bleef hij met zijn ring aan de trap van de bulldozer haken. Een aanwezige graafmachinemachinist heeft het slachtoffer naar het ziekenhuis begeleid. In het ziekenhuis zijn in eerste instantie noodhechtingen geplaatst en zou de medewerker later geopereerd worden. Een dag later bleek dat de vinger niet meer te redden was en is de vinger door de arts afgezet. 

Escalatie

De firma Oldenkamp en GMB zijn geïnformeerd over het ongeval vanuit de combinatie HOP. De Inspectie Sociale 
Zaken en Werkgelegenheid (hierna I-SZW genoemd) is direct op de hoogte gesteld van het ongeval.  De I-SZW 
heeft op dinsdag 25 april een bezoek gebracht aan de combinatie en is een verder onderzoek naar dit ongeval ge-
start.   

Directe maatregelen

Er is Eerste Hulp verleend aan het slachtoffer en hij is direct vervoerd naar het ziekenhuis. 

Conclusie

De machinist droeg geen handschoenen en was zichzelf bewust van het risico van het dragen van een ring. De ring 
zat echter strak en de enige manier om deze af te doen was doorknippen. Daar heeft hij niet voor gekozen.  
Het van de dieplader afspringen in plaats van afstappen kan mede gezorgd hebben voor de ernst van het letsel. 

Maatregelen

SIERADENBELEID

Armbanden, horloges, ringen en kettingen Op alle plekken binnen GMB Civiel B.V. waar sprake is van de PBM-draagplicht (projecten van GMB Civiel) geldt voor iedereen - ook voor bezoekers en gasten - het verbod op sieraden. Onder sieraden verstaan we: armbanden, horloges, ringen en kettingen. Kun je sieraden aan je hand niet afdoen? Dan moet je handschoenen dragen of de sieraden afplakken met tape.