Ashwin van der Vlugt
09 Specifieke werkzaamheden
 >  Werken in besloten ruimten
Introductie

Werken in een gesloten, deels open of niet gemakkelijk te betreden omgeving met een al dan niet vernauwde toegang. Deze ruimte is niet bestemd voor het verblijf van personen. Van deze ruimte wordt vermoed dat de atmosfeer zodanige stoffen bevat dat bij betreding gevaar bestaat voor verstikking, bedwelming, vergiftiging, brand en/of explosie. 

Voorbeelden van besloten ruimten zijn:

 • Kelders
 • Kruipruimten
 • Putten en sleuven
 • Tanks
 • Riolen
 • Silo's
Risico's > Wat kan er gebeuren?

De risico's van het werken in besloten ruimtes zijn:

 • Aanwezigheid schadelijke gassen
 • Onvoldoende zuurstof
 • Verstikking, bedwelming en vergiftiging
 • Brand en/of explosie
 • De ruimte is matig of slecht toegankelijk met kans op vallen en stoten
 • De ruimte is vaak nat en glad
 • De ruimte kan slecht of helemaal niet worden geventileerd
 • De vluchtmogelijkheden zijn beperkt en hulp bij incidenten is altijd noodzakelijk
Maatregelen > Wat moet je doen?

Neem de volgende maatregelen om zo veilig mogelijk in een besloten ruimte te kunnen werken:

 • Voor het werken in een besloten ruimte is altijd een geldige werkvergunning verplicht
 • Voer een gasmeting uit voordat de besloten ruimte wordt bestreden en meet continue de luchtkwaliteit tijdens de werkzaamheden (zie GMB-gasmeetprocedure), let hierbij op het volgende:
  • Er wordt alleen gemeten met gekeurde en geijkte meters
  • Er wordt alleen gemeten door opgeleide personen
  • De meetresultaten worden op de werkvergunning vermeld
  • Na elke werkonderbreking wordt er eerst weer een gasmeting uitgevoerd

 • Werk altijd met z'n tweeën, waarbij één persoon buiten de besloten ruimte blijft als mangatwacht
 • Houd de toegang van de besloten ruimte vrij
 • Creëer waar nodig een nooduitgang
 • Ventileer de ruimte
 • Maak gebruik van communicatiemiddelen (bijv. portofoons)
 • Stel voor de werkzaamheden een plan op voor eventuele redding
 • Maak gebruik van laagspanning gereedschap (accu/gebruik scheidingstrafo)

Taak Risico Analyse (TRA)

Bij het werken in besloten ruimtes moeten de risico’s worden beoordeeld middels een TRA en dienen alle betrokkenen vooraf te worden geïnformeerd worden over de risico’s en de te nemen maatregelen in de besloten ruimte. Hierbij worden de volgende zaken besproken: 

 • De te verwachten stoffen en schoonmaakprocedures
 • De communicatieprocedures
 • De reddingsprocedures (inclusief BHV)
 • De persoonlijke beschermingsmiddelen
 • Het continu aanwezig zijn van een mangatwacht
 • De gasmetingen en frequentie 
Discussie > Bespreek het met je collega’s!

Ga met elkaar in gesprek over het volgende:

 1. Werk ik wel eens in een besloten ruimte?
 2. Hoe weet ik of een ruimte een besloten ruimte is?
 3. Welke maatregelen tref ik als ik in een besloten ruimte ga werken?
 4. Neem ik altijd de juiste maatregelen?
Tips > Voor meer informatie

Zorg voor je eigen veiligheid en die van anderen! Neem altijd de juiste maatregelen als je gaat werken in een besloten ruimte.

Mocht je vragen hebben naar aanleiding van deze toolbox, neem dan contact op met de KAM-afdeling.