Albert Keizer
09 Specifieke werkzaamheden
 >  Verwijderen en plaatsen koelcontainer dak
Introductie

Tijdens deze toolbox meeting besteden we aandacht aan de veiligheid rondom het verwijderen en plaatsen van het dak van de koelcontainer.

Risico's > Wat kan er gebeuren?

Bij het verwijderen en plaatsen van het dak van de koelcontainer zijn de volgende risico's te onderscheiden :

 1. Vallen van hoogte
 2. Beknelling
 3. Vallende last (lees dak)
 4. Gevaar voor omstanders

       

Maatregelen > Wat moet je doen?

Voor het veilig verwijderen en plaatsen van het dak van de koelcontainer moeten de volgende maatregelen getroffen worden:

Omgeving

 • Zorg dat container op een veilige plek staat
 • Op projectlocatie hijsgebied afzetten met afzetlint.
 • Geen omstanders binnen hijsbereik.
 • Tijdens hijsen altijd je helm op.

Werkzaamheden

Veilig aanhaken van dak koelcontainer

Keuze 1:

 • Gebruik deugdelijke trap
 • Monteer de vierspong vanaf de ladder/trap foto 1
 • Verplaats dus vier keer de ladder/trap

Keuze 2:

 • Gebruik valgordel, met korte lijn foto 2 (max 1 meter)
 • Gebruik container-ladder of een losse ladder/trap.
 • Loop direct naar midden van container dak
 • Haak de gordel, met korte lijn, vast aan de middenlijn
 • Koppel dak los (borging) foto 3
 • Monteer de viersprong aan de vier hijsogen foto 4
 • Verlaat het dak via container-ladder of losse ladder/trap
 • Voer hijsbeweging uit en plaats dak op veilige plaats foto 5


Terugplaatsen dak koelcontainer

 • Gebruik indien nodig de hijs-hulplijn voor positionering
 • Betreed het dak, zoals hierboven beschreven
 • Maak met gebruik van de gordel de viersprong los
 • Borg vervolgens het dak, met de gordel om.
 • Koppel los en verlaat het dak, zoals hierboven beschreven!


Afbeelding met binnen, plafond, gebouw, vloer

Automatisch gegenereerde beschrijving

Afbeelding met grond, gebouw, persoon, man

Automatisch gegenereerde beschrijving

Afbeelding met persoon, grond, vloer

Automatisch gegenereerde beschrijving

Foto 1

Foto 2

Foto 3

Afbeelding met grond, buiten, persoon

Automatisch gegenereerde beschrijving