Alex Remmen
09 Specifieke werkzaamheden
 >  Verkeersveiligheid GMB BioEnergie
Introductie

Tijdens deze toolboxmeeting besteden we aandacht aan de veiligheid rondom verkeersveiligheid op het terrein bij GMB BioEnergie. 

Bijna elke dag komt het op het nieuws voorbij: file op de snelweg als gevolg van een ongeluk. Verkeersveiligheid is een onderwerp waarmee wij allemaal dagelijks te maken hebben, onderweg naar het werk, boodschappen gaan doen of onderweg naar de sportclub. Ongevallen kunnen niet alleen gebeuren op de wegen buiten de poorten van BioEnergie. Dagelijks zijn er tientallen verschillende verkeersbewegingen op het terrein en in de fabrieken van GMB BioEnergie; shovels, vrachtwagens, busjes, auto's, fietsers en voetgangers.

Risico's > Wat kan er gebeuren?

De voornaamste risico’s met betrekking tot verkeersveiligheid zijn aanrijdingen en ongelukken tussen verkeersdeelnemers. Oorzaken hiervan zijn o.a.:

 • Slecht zicht bij in- en uitritten
 • Onoverzichtelijke situaties
 • Schrikreacties van ongelijkwaardige verkeersdeelnemers (bijv. groot materieel en fietsers/ voetgangers)
 • Afleiding van de verkeersdeelnemer door werkzaamheden

Verkeer kan zich anders gaan gedragen door een gewijzigde situatie. Binnen verkeersveiligheid wordt onderscheid gemaakt tussen gelijkwaardige en ongelijkwaardige weggebruikers. De kwetsbaarheid van weggebruikers is de bepalende waarde hierin. 

Tijdelijke situatie

Gedurende werkzaamheden is het uitdagend en uiterst belangrijk om een veilige verkeerssituatie te bereiken en te behouden. Door werkzaamheden waarbij voertuigen op en rondom de normale verkeersroutes staan geparkeerd (werkbus, hoogwerker, verreiker) is er vaak minder ruimte voor het gewone verkeer. Bovendien worden er door de aanwezigheid van werkverkeer extra situaties gecreëerd waarin ongelijkwaardige weggebruikers met elkaar een route delen, bijvoorbeeld hoogwerkers in de fabriek. Weggebruikers anticiperen vaak niet goed op een gewijzigde situatie. 

Maatregelen > Wat moet je doen?

Bij BioEnergie geldend de volgende maatregelen m.b.t. verkeersveiligheid:

 • Chauffeurs melden zich bij binnenkomst eerst bij de balie van de weegbrug. Hier wordt een aanwezigheidslijst getekend en ontvangt hij/ zij de benodigde informatie om veilig en volgens de regels het terrein en de fabriek te betreden
 • De maximumsnelheid op het terrein is 15 km/uur. Alleen op de rondweg op het achter terrein geldt een max van 35 km/uur.
 • Op het gehele terrein (m.u.v. de Productieruimte) gelden de algemene verkeersregels.
 • LET OP: In de Productieruimte (fabriek) hebben shovels van GMB BioEnergie altijd voorrang.
 • Alle voertuigen moeten bij het binnen rijden van de fabriek hun verlichting, zwaailichten en/of alarmlichten aan doen zodat ze duidelijk zichtbaar zijn.
 • Chauffeurs dienen in de directe omgeving van hun voertuig te blijven. Het is niet toegestaan zonder overleg of toestemming de hal te betreden. 
 • Bij einde werkzaamheden/ verlaten van het fabrieksterrein dient men zich af te melden bij de balie van de weegbrug. 


Discussie > Bespreek het met je collega’s!

Ga met elkaar in gesprek over het volgende:

 1. Ben je je altijd bewust van je omgeving (voertuigen, werkzaamheden) als je je verplaatst over het terrein of in de fabriek? 
 2. Spreek jij anderen aan op het moment dat zij zich onveilig verplaatsen of een onveilige plek innemen ten aanzien van het verkeer op het terrein of in de fabriek?
Tips > Voor meer informatie

Zie veiligheidsinstructies chauffeurs en derden voor de geldende regels m.b.t verkeer op het terrein bij GMB BioEnergie