Albert Keizer
Introductie

Tijdens deze toolboxmeeting besteden we aandacht aan de rol van de mangatwacht bij het betreden van besloten ruimtes.

Deze toolbox geeft aan wat je verantwoordelijkheden en taken zijn als mangatwacht bij het toezicht houden op medewerkers die werkzaamheden uitvoeren in besloten ruimtes zoals rioleringsstelsels. 

Je hebt de verantwoordelijkheid over je eigen veiligheid maar ook die van je collega’s. 

De gevaren van het werken in een besloten ruimten zoals putten en riolen mogen we niet onderschatten. Jouw kennis, kunde, vaardigheden en de juiste attitude als mangatwacht zijn van levensbelang. 

Als mangatwacht: 

 • Ben je minimaal 18 jaar waarbij technische kennis een pré is.

 • Ben je in het bezit van de volgende certificaten B-VCA, VOL-VCA of VIL-VCU. 

 • Heb je de instructie Veilig Werken aan het riool gehad. 

 • Ben je de verbinding tussen de medewerkers in de ruimte en de buitenwereld. 

 • Betreed je zelf nooit de besloten ruimte, zelfs niet in noodsituaties. 

 • Is telefoongebruik verboden. 

09 Specifieke werkzaamheden
 >  Mangatwacht
Risico's > Wat kan er gebeuren?

Het werken in besloten ruimten brengt de volgende belangrijkste gevaren met zich mee: 

 1. Verstikkingsgevaar als gevolg van een tekort aan zuurstof <19vol%. 

 2. Gevaar voor bedwelming of vergiftiging als gevolg van aanwezigheid van toxische stoffen. 

 3. Brand en explosiegevaar als gevolg van brandbare stoffen. 

 4. Beknellingsgevaar als gevolg van aanwezigheid bewegende delen. 

 5. Electrocutiegevaar als gevolg van het gebruik elektrisch gereedschap. 

 6. Letsel t.g.v. vallende voorwerpen 

 7. De belangrijkste voorbereidingsactiviteiten voor het betreden van een besloten ruimte zijn: 

 8. Het fysiek scheiden van ALLE toe- en afvoerleidingen op de ruimte. 

 9. Het gas-of vloeistofvrij maken van de ruimte. 

 10. Het ventileren om de ruimte op omgevingscondities te brengen. 

 11. Het meten van de lucht voor vrijgave in de ruimte. Volg de GMB gasmeetprocedure op. 

 12. Controle driepoot, valbeveiliging en inspectie gereedschappen. 

 13. Afspraken van de werkmethode en vrijgavemetingen vastleggen op de werkvergunning en verzekeren dat deze met alle betrokkenen worden gedeeld.


Maatregelen > Wat zijn je taken als mangatwacht?

Taken 

Controleer welke voorbereidingswerkzaamheden zijn uitgevoerd en op welke wijze de ruimte is veiliggesteld. Bij het werken in een besloten ruimte heb je diverse taken. 

 • Weet bij welke ruimte je als mangatwacht toezicht houdt i.v.m. plaatsaanduiding hulpdiensten.

 • Houdt het mangat zoveel mogelijk vrij van obstakels. 

 • Houd een lijst bij wie de besloten ruimte betreed.

 • Communiceer regelmatig met de medewerkers in de ruimte hoe het gaat. 

 • Controleer of de ventilatie nog steeds werkt cq. aanwezig is. 

 • Controleer de goede werking van de aanwezige gasmeetapparatuur. 

 • Controleer of de luchtkwaliteit voldoende is. 

 • Gebruik veilige spanning max. 50 Volt wisselspanning of 110 Volt gelijkspanning. 

 • Controleer na elke pauze of alle voorwaarden nog aanwezig zijn. 

 • Mangatwacht mag tijdens werkzaamheden in de besloten ruimte nooit weglopen. 

 • Bij het wisselen van de mangatwacht worden alle betrokkenen op de hoogte gebracht. Vermeld dit ook op de werkvergunning. 


Bij alle afwijkingen stop je het werken in de besloten ruimte, laat de medewerkers de ruimte verlaten en zorg dat de juiste maatregelen weer worden getroffen. 


Bij noodsituaties komt je eigen veiligheid altijd op de eerste plaats. Breng jezelf niet in gevaar om hulp te gaan bieden in een besloten ruimte. Een mangatwacht mag, onder geen enkele voorwaarde, de besloten ruimte zelf betreden. 

 • Stop ook het werk bij calamiteiten buiten de ruimte zoals een brand. 

 • Sla alarm bij noodsituatie in de ruimte conform afgesproken alarmprocedure. 

 • Leg het werk in de besloten ruimte en in de directe omgeving stil. 

 • Maak ruimte naar de toegang van de besloten ruimte voor de hulpverlening 


Het werk van de mangatwacht is van levensbelang. Zonder goed toezicht op handhaving van de maatregelen en de medewerkers in de ruimte kunnen de gevolgen fataal zijn. Mangat wacht is een niet te onderschatten functie bij het werk Discussie > Bespreek het met je collega’s!

Ga met elkaar in gesprek over het volgende:

 1. Wie gaat de rol van mangatwacht vervullen?
 2. Wat verwacht je van de manwachtwacht?
 3. Hoe verloopt de communicatie met de mangatwacht?


Pagina-einde