Steven Scholten
09 Specifieke werkzaamheden
 >  Alleen werken
Introductie

Tijdens deze toolbox meeting besteden we aandacht aan het 'alleen werken'.

Alleen werken brengt gevaren en risico’s met zich mee en wordt beschouwd als risicovol. Het beleid van GMB op alleen werken moet ervoor zorgen dat medewerkers, ondanks de gevaren en risico’s, veilig alleen kunnen werken.

Alleen werken is het verrichten van werkzaamheden op locatie door een medewerker zonder dat er collega’s, opdrachtgevers of andere personen in directe gehoorsafstand en/of zichtveld aanwezig zijn en waar er niet direct hulp kan worden geboden bij een ongeval'.

Een medewerker is dus alleen aan het werk wanneer één of meerdere van onderstaande punten van toepassing is:

 • een medewerker is buiten de directe gehoorsafstand en buiten het directe gezichtsveld van andere personen aan het werk;
 • een medewerker kan niet hoorbaar en zichtbaar alarm slaan bij een ongeval;
 • er is niemand in de buurt die direct hulp zou kunnen bieden bij een ongeval.


De medewerker die werkzaamheden alleen uitvoert, wordt een alleen werker genoemd.


Risico's > Wat kan er gebeuren?

De gevaren van alleen werken zijn:

 • buiten het gezichtsveld van andere personen werken;
 • buiten de gehoorsafstand van andere personen werken.

De hieraan verbonden risico’s zijn:

 • dat een alleen werker niet hoorbaar en/of zichtbaar alarm kan slaan bij een ongeval;
 • dat een alleen werker geen eerste hulp kan krijgen bij een ongeval;
 • overige risico’s, afhankelijk van de werkzaamheden.
Maatregelen > Wat moet je doen?

Maatregelen

Indien er aan de hand van het toepassingsgebied is bepaald dat een medewerker alleen moet gaan werken of aan het werk is, dienen er de volgende maatregelen getroffen te worden:


 1. De werkvoorbereiding en de alleen werker volgen de procedure voor alleen werken.
 2. De werkmethode wordt afgestemd op de Taak Risico Analyse (TRA).
 3. De alleen werker mag de werkzaamheden niet uitvoeren, wanneer de risico’s ervan te hoog worden ingeschat.
 4. De alleen werker stelt zichzelf op de hoogte van de vluchtroute(s) en verzamelplaats(en).
 5. De alleen werker belt zijn/haar leidinggevende en meldt dat de werkzaamheden van start gaan.
 6. De alleen werker stopt de werkzaamheden bij een gevaarlijke situatie en meldt dit.
 7. De alleen werker verlaat de werklocatie als hij/zij zich niet veilig voelt in de werkomgeving en meldt dit.
 8. De alleen werker houdt zich strikt aan de werkinstructies.
 9. De alleen werker belt zijn/haar leidinggevende wanneer hij/zij af wil wijken van de gegeven werkinstructie.
 10. De alleen werker belt zijn/haar leidinggevende en meldt dat de werkzaamheden klaar zijn en hij/zij de werklocatie verlaat.

Verbod op alleen werken

Wanneer een van onderstaande handelingen uitgevoerd moet worden, is het verboden om een medewerker alleen te laten werken. De lijst is tot stand gekomen aan de hand van wetgeving en risicobeoordelingen.


 • Werken in een ruimte waar zich een elektrische installatie voor hoogspanning bevindt;
 • Werken in een besloten ruimte (b.v., putten en rioolstelsel etc.);
 • Werken (alleen) op de freesunit;
 • Werken (alleen) op een reinigingswagen*; 
 • Werken (alleen) op een inspectiewagen*; 
 • Werken op een steiger;
 • 's Nachts waken;
 • Werken op een ladder, met een valhoogte van ≥ 2,5 meter;
 • Werken met de Safety-unit (onafhankelijke adembescherming);
 • Werken met een hoogwerker;
 • Werken met de Aquablaster (hogedrukreiniger met 500 bar);
 • Een hele dag (8 uur) werken op een locatie waar geen bereik is.


*Een uitzondering geldt er als voor het alleen werken op de freesunit, reiningings- inspectiewagen een combinatie gevormd wordt met elkaar of b.v. een zuigwagen zodat er tijdens de werkzaamheden minimaal 2 personen aanwezig zijn.

De lijst met werkzaamheden waar niet alleen gewerkt mag worden staat niet vast. Als er in de toekomst werkzaamheden met een onaanvaardbaar risico worden geconstateerd, kunnen deze aan de lijst worden toegevoegd.

Procedure Alleen werken – Werkvoorbereiding

 1. Inventariseer of de werkzaamheden moeten worden uitgevoerd op een locatie waar de medewerker zich buiten het gezichtsveld en/of gehoorsafstand van collega’s, projectleiders of andere personen bevindt. Zo niet, dan is alleen werken niet van toepassing.
 2. Probeer twee personen naar de werklocatie te sturen.
 3. Stel vast of er GSM bereik is op de locatie waar de medewerker aan het werk moet.
 4. Bepaal hoe lang de medewerker alleen zou moeten werken.
 5. Controleer of de medewerker op de lijst staat van medewerkers die niet alleen mogen werken.
 6. Inventariseer de werkzaamheden.
 7. Controleer of de geïnventariseerde werkzaamheden op de lijst staan van werkzaamheden die verboden zijn om alleen uit te voeren.
 8. Stel een TRA van de werkzaamheden op.
 9. Schat de risico’s van de werkzaamheden in.
 10. Instrueer de medewerker over de werkzaamheden en de bijkomende risico’s (TRA).
 11. Geef een werkvergunning af en laat de medewerker deze ondertekenen.
 12. Verplicht de medewerker om gevaarlijke situaties tijdens het alleen werken te melden aan zijn leidinggevende.
 13. Informeer of de medewerker beschikt over een telefoon met alarmnummers.
 14. Stel een telefoon beschikbaar als de medewerkers geen telefoon heeft en zorg ervoor dat de telefoonnummers van de leidinggevende en hulpdiensten erin staan.
 15. Leidinggevende houdt een lijst bij van medewerkers die alleen werken, zodat hij toezicht kan houden en contact kan houden met de medewerkers die alleen werken.

Procedureschema


Procedure Alleen werken - Medewerkers


 1. Inventariseer bij aankomst op de werklocatie of de werkzaamheden moeten worden uitgevoerd op een locatie waar de medewerker zich buiten het gezichtsveld en gehoorsafstand van collega’s, projectleiders of andere personen bevindt.
 2. Stel jezelf op de hoogte van de TRA.
 3. Schat de risico’s van de werkzaamheden in.
 4. Voer het werk niet uit, wanneer je de risico’s ervan te hoog inschat.
 5. Stel jezelf op de hoogte van de vluchtroutes en verzamelplaats op locatie.
 6. Zorg dat je een telefoon met bereik bij je hebt en dat de alarmnummers hierin staan.
 7. Bel je leidinggevende op en meld dat je de werkzaamheden gaat beginnen.
 8. Stop het werk bij een gevaarlijke situatie en meld dit bij je leidinggevende.
 9. Verlaat de werklocatie als je je niet veilig voelt in de werkomgeving en meld dit aan je leidinggevende
 10. Houd je strikt aan de werkinstructies.
 11. Bel je leidinggevende als je af wilt wijken van de gegeven werkinstructie.
 12. Bel je leidinggevende op en meld dat de werkzaamheden klaar zijn en je de werklocatie verlaat.


Procedureschema – Start werkzaamheden


Tijdens de werkzaamheden

 • Stop het werk bij een gevaarlijke situatie en meld dit bij je leidinggevende!!
 • Voer het werk niet uit, wanneer je de risico’s ervan te hoog inschat!
 • Houd je strikt aan de werkinstructies!
 • Overleg eerst met je leidinggevende als je wilt afwijken van de gegeven werkinstructies!
 • Verlaat de werklocatie als je je niet veilig voelt in de werkomgeving en meld dit aan je leidinggevende!

Procedureschema – Einde werkzaamheden


Discussie > Bespreek het met je collega’s!

Ga met elkaar in gesprek over het volgende:

 1. Moet ik op dit project alleen werken?
 2. Welke maatregelen tref ik als ik alleen moet werken?
 3. Weet iemand dat ik alleen werk?


Tips > Voor meer informatie

Zorg voor je eigen veiligheid en die van anderen.

Mochten naar aanleiding van deze Toolbox nog vragen zijn, dan kan contact worden opgenomen met de KAM-afdeling.