Jeffrey van der Weerd
07 Fysieke belasting
 >  Tillen
Introductie

Tijdens deze toolboxmeeting besteden we aandacht aan de veiligheid rondom het thema 'tillen'. 

Binnen GMB wordt vaak zwaar werk verricht. Er worden nog altijd teveel en te zware materialen getild, gedragen, geduwd of getrokken. Lichamelijke overbelasting door zwaar tillen en dragen leidt tot klachten en aandoeningen aan het lichaam (nek, schouders, armen en rug). Bijna de helft van het ziekteverzuim in de bouw wordt door deze klachten veroorzaakt.

Risico's > Wat kan er gebeuren?

Door verkeerd te

 • tillen
 • bukken
 • trekken
 • duwen

kun je een blessure oplopen

Hoeveel mag een werknemer tillen?

Hier is geen wettelijke bepaling voor, maar over het algemeen wordt aangenomen dat 23 kilo het maximum is.

Deze grens is gebaseerd op de NIOSH-methode die ook in de toelichting op het Arbobesluit 5.2 is opgenomen.

Maar het gewicht is niet de enige factor die de taak belastend maakt. Ook de frequentie, de afstand van de verplaatsing, de hoogte tot de vloer en de draaiing van het lichaam zijn van invloed. De NIOSH-methode houdt rekening met deze omstandigheden. Op basis hiervan berekent NIOSH-rekentool het aanbevolen gewicht. Maximaal is dat 23 kilo, maar bij extra zware omstandigheden kan dat dus nog lager zijn. Over het algemeen luidt de uitkomst maximaal 12 kg of zelfs nog veel minder.

In de bouw geldt als regel dat goederen zwaarder dan 50 kg niet handmatig verplaatst mogen worden. Dus ook niet met meerdere werknemers.

Maatregelen > Wat moet je doen?

Maatregelen tegen overbelasting:

Maatregelen in de ontwerpfase:

 • Hou in het ontwerp van het bouwwerk rekening met het voorkomen van zwaar tilwerk
 • Zorg voor een goede werkvoorbereiding en planning zodat onnodig transport dus onnodig tilwerk, kan worden voorkomen
 • Kies in het ontwerp voor lichte materialen.

Maatregelen in de uitvoering:

 • Probeer handmatig tillen zoveel mogelijk te vermijden
 • Buk en til niet onnodig. Gebruik hulpmiddelen
 • Til niet te zwaar. Vraag collega's om hulp bij zware en grote voorwerpen
 • Houd de last zo dicht mogelijk tegen je lichtaam
 • Voorkom dat je ver moet reiken
 • Leg zware materialen en gereedschappen niet op de grond, maar op werkhoogte neer (als dat kan)
 • Til niet met verdraaide rug. Ga recht voor de last staan en laat je voeten het draaiwerk doen
 • Til rustig en hou je rug zoveel mogelijk recht.
 • Gebruik verticale transportmiddelen om zware bouwmaterialen op hun plek te krijgen
 • Gebruik horizontale transportmiddelen om bouwmaterialen te verplaatsen
 • Maak gebruik van mechanische hulpmiddelen
 • Wissel zwaar werk en minder zwaar werk af

Er zijn naast tilwerkzaamheden nog meer lichamelijke belastende aspecten

 • Werken in een ongezonde houding
 • Zwaar duwen en trekken
 • Trillingen en schokken
 • Kou en vocht
 • Langdurig hetzelfde repeterende werk doen
Discussie > Bespreek het met je collega’s!

Ga met elkaar in gesprek over het volgende:

 1. Hoe ga jij om met dit probleem in jouw werkomgeving?
 2. Wist jij dat er wetten/regels waren?
 3. Hoe ben je hier achter gekomen?