Ziekte van Weil / Ashwin van der Vlugt
06 Gevaarlijke stoffen - Organisme
 >  Ziekte van Weil
Introductie

De ziekte van Weil is een besmettelijke ziekte. Mensen kunnen deze ziekte krijgen door een bacterie.

Ratten kunnen deze bacterie bij zich dragen. Via urine van ratten kan de bacterie in aarde, het riool en in oppervlaktewater (sloten en plassen) terecht komen.

Je kunt besmet raken door:

 • contact met levende of dode ratten;
 • contact met urine van ratten;
 • contact met aarde, riool- of oppervlaktewater waar rattenurine in zit;
 • zwemmen in sloten en plassen waarin ratten leven.

De bacterie kan via wondjes of via de ogen, neus of mond in het lichaam van de mens komen.

Mensen die werken in het riool hebben een grotere kans om de ziekte van Weil te krijgen!

Risico's > Wat kan er gebeuren?

De klachten bij de ziekte van Weil beginnen met:

 • plotseling hoge koorts (39-40 graden);
 • koude rillingen;
 • buikpijn;
 • braken;
 • spierpijn (vooral in de kuiten);
 • hevige hoofdpijn.

Daarna kun je last krijgen van:
 • geel zien van de huid en het oogwit;
 • nieren die slecht gaan werken;
 • bloedingen in de huid;
 • rode vlekken op de benen.

Door een besmetting kan je soms ernstig ziek worden door een nier- of leverontsteking.

De tijd tussen het besmet raken en ziek worden is 2 tot 30 dagen. 
Maatregelen > Wat moet je doen?

Er is geen inenting om besmetting met de ziekte van Weil te voorkomen. 

Wat kan je wel doen?

 • Dek wondjes af met een waterdichte pleister voordat je het riool betreedt.
 • Draag beschermende kleding wanneer je het riool betreedt. Draag bij voorkeur een waadpak. 
 • Bescherm je ogen met een nauwsluitende bril. 
 • Bescherm je neus en mond met een mondkapje (minstens type FFP2).
 • Draag rubberen laarzen en lange, waterdichte handschoenen in het riool. Vervang handschoenen direct als deze kapot zijn.
 • Was je huid direct met water en zeep als je in contact bent gekomen met rioolwater.
 • Reinig je handen na het uittrekken van de handschoenen.
 • Reinig je handen vóór het eten, roken en drinken.
 • Reinig je handen vóór een toiletbezoek.
 • Draag geen horloge of andere sieraden.
Discussie > Bespreek het met je collega’s!

Ga met elkaar in gesprek over het volgende:

 1. Werk ik in een omgeving waar ik in contact kan komen met rattenurine?
 2. Neem ik de juiste maatregelen om besmetting met de ziekte van Weil te voorkomen?
 3. Werk ik altijd hygiënisch om besmetting met de ziekte van Weil te voorkomen?
 4. Draag ik altijd de juiste PBM's om besmetting met de ziekte van Weil te voorkomen?
Tips > Voor meer informatie

Meer informatie over de ziekte van Weil kan je vinden op de website van het RIVM: 

https://www.rivm.nl/vragen-en-antwoorden-ziekte-van-weil

Mochten er naar aanleiding van deze Toolbox nog vragen zijn, dan kan contact worden opgenomen met de KAM-afdeling.