Albert Keizer
06 Gevaarlijke stoffen - Organisme
 >  Gevaarlijke stoffen in de ZoApp
Gevaarlijke stoffen

Gevaarlijke stoffen zijn stoffen die, wanneer zij in contact komen met het lichaam of in het lichaam worden opgenomen, schade aan de gezondheid kunnen aanrichten. Ook kunnen dit soort stoffen zorgen voor veiligheidsgevaren zoals brand en explosie.

Een voorbeeld van zo'n stof is Xypex:


Veiligheidsinfomatieblad / werkplekinstructiekaart

Van alle stoffen die GMB gebruikt moet een veiligheidsinformatieblad aanwezig zijn. Vraag bij het bestellen van deze stoffen vooraf al naar het veiligheidsinformatieblad en stuur dit naar KAM@GMB.eu. De KAM afdeling kan deze stof dan beoordelen en opnemen in Stoffenmanager. 

Een veiligheidsinformatieblad (VIB) is een gestructureerd document met informatie over de risico's van een gevaarlijke stof of preparaat en aanbevelingen voor het veilig gebruik ervan op het werk. Het bevat alle eigenschappen van het product. Van de gevaren en de chemische samenstelling tot informatie over beschermingsmiddelen, veilig gebruik, transport en afvoer.

Een werkplekinstructiekaart (WIK) is kortgezegd de ‘vertaling’ van de informatie op een veiligheidsinformatieblad (VIB). Deze is bestemd voor de werknemer die wordt of kan worden blootgesteld aan gevaarlijke stoffen.

Wanneer de stof is opgenomen is in Stoffenmanager kan je het veiligheidsinformatie blad (VIB) en de werkplekinstructiekaart (WIK) in de Zo App terug vinden.

Zo heb je altijd alle gegevens van elke gevaarlijke stof die je gebruikt bij de hand.

Hieronder kun je lezen hoe je het veiligheidsinformatieblad en de werkplekinstructiekaart in de Zo App kunt raadplegen..

Gevaarlijke stoffen in de ZoApp

                   ​​​​​​​​​​​​​​

Opzoeken Product