Albert Keizer
05 Arbeidsmiddelen
 >  Werken met de kettingzaag
Introductie

Tijdens deze toolboxmeeting besteden we aandacht aan de veiligheid rondom het werken met de kettingzaag. 

De kettingzaag een gevaarlijk arbeidsmiddel, wat bij ondeskundig gebruik grote risico’s met zich mee brengt 


Risico's > Wat kan er gebeuren?

Risico’s 

Het risico wordt bepaald door de kans dat iets fout gaat en het effect/letsel dat deze fout kan veroorzaken.  

Dus :  Risico = Kans x Effect 


Kans wordt bepaald door de deskundigheid en zorgvuldigheid van de gebruiker dat ben jij zelf dus!!!! 

Effect wordt bepaald door het arbeidsmiddel zelf en het gebruik van de juiste beschermingsmiddelen (PBM’s)  


Risico’s zijn: 

 • Verwonding door contact met een draaiende zaag 

 • Gehoorschade als er geen gehoorbescherming wordt gedragen 

 • Oogschade, door het niet dragen van een veiligheidsbril 

 • Inademen van stof 


Maatregelen > Wat moet je doen?

Maatregelen 

 • Werk bewust en zorgvuldig met deze kettingzaag 

 • Draag de juiste PBM’s (bril, handschoenen, zaagbroek, etc) 

 • Zorg voor tijdig onderhoud 

 • Vraag instructie/uitleg aan collega, waar nodig 

 • Stop als de kans op fouten groter wordt dan gebruikelijk en overleg  
  met voorman en/of uitvoerder over het vervolg van de werkzaamheden. 


Veiligheidsvoorzieningen 

 • Veiligheidsvoorzieningen zijn er niet voor niets, dus deze moet in orde zijn! 

 • Weghalen of saboteren van een veiligheidsvoorziening is strafbaar!!! 

 • Stop met werken, als voorzieningen niet juist zijn en pak een andere zaag, die wel goed is 

Onderhoud 

Zorg voor regelmatig onderhoud én de jaarlijkse gereedschapskeuringen 

LMRA: 

Controleer de zaag voor ieder gebruik! 

Inspecteer op defecten, compleetheid, veiligheidsvoorzieningen zoals schakelaar en beschermkap

Discussie > Bespreek het met je collega’s!

Ga met elkaar in gesprek over het volgende:

 1. Welke maatregelen tref jij wanneer je met de kettingzaag werkt?
 2. Heb je al de benodigde PBM beschikbaar?
 3. Heb je genoeg ervaring in het gebruik van de kettingzaag?
 4. Is de kettingzaag voldoende beveiligd?


Tips > Voor meer informatie