Henk Lodewijk
05 Arbeidsmiddelen
 >  Trappen en Ladders
Introductie

Tijdens deze toolbox besteden we aandacht aan de veiligheid rondom trappen en ladders.

     Doel:

 • Duidelijkheid te geven over de ladders en trappen als werkplek;
 • Duidelijkheid te geven over het gebruik;
 • Voorkomen van ongevallen met de ladders en trappen;
 • Voldoen aan arbowetgeving inzake voorlichting en onderricht.​​​​​​​
Risico's > Wat kan er gebeuren?
 • Gemiddeld overlijden er 3-4 werknemers per jaar bij werkzaamheden op een ladder of trap.
 • Ruim 20 werknemers per jaar houden permanent letsel over door werkzaamheden op een ladder of trap.
 • Werkzaamheden op ladder of trap zijn fysiek zwaar.

 Conclusie:

    Ladder en trappen zijn risicovolle arbeidsmiddelen.

Mobiele ladders zijn bedoeld om een hoger (of lager) gelegen niveau te bereiken en (in principe) niet als werkplek.

Er bestaat een duidelijk verband tussen de hoogte waarvan iemand valt en de ernst van het letsel of de kans op sterfte. Uit onderzoek blijkt dat de kans op botbreuken, ernstig letsel en sterfte toeneemt bij een toenemende valhoogte. Op basis van de beschikbare kennis is er, volgens de Gezondheidsraad, geen veilige grens voor de valhoogte vast te stellen. Vallen van een hoogte lager dan 2,5 m kan namelijk tot (blijvend) letsel leiden. Een hoogte van maximaal 2,5 meter wordt als norm gehanteerd, maar ook bij een lager hoogteverschil verplicht het Arbobesluit tot het nemen van maatregelen met name in geval van aanwezigheid van risicoverhogende omstandigheden of openingen in vloeren.Wet:

Ladder of trap zijn als werkplek niet toegestaan wanneer een ander, veiliger arbeidsmiddel kan worden gebruikt.

Bijvoorbeeld (rol)steiger of hoogwerker.

Bedoeld om op werkplek te komen, niet als werkplek.


Wanneer mag je een ladder als werkplek gebruiken?

Bijvoorbeeld:

 • bij ruimtegebrek;
 • als een ander arbeidsmiddel meer (andere) gevaren met zich meebrengt.


Maatregelen > Voorwaarden voor gebruik.

Ladder

Trap

Stahoogte < 5 m

Stahoogte < 2,5 m

Totale statijd per project < 2 uur

Totale statijd per project < 4 uur

Individuele statijd per dag < 1 uur

Individuele statijd per dag < 2

Krachtsuitoefening < 50N

Krachtsuitoefening < 50N

Reikwijdte < 1 armlengte

Reikwijdte < 1 armlengte

Te vervoeren materiaal is < 1 meter

Voorwerpen die gedragen moeten worden zijn < 10 kg

Windkracht < 6 Bf en geen gladheid


 • Bovenstaande tabel geeft voor de ladder en trap de voorwaarden waarbij op een ladder of trap gewerkt mag worden. Als er niet aan deze voorwaarden voldaan kan worden, mag er geen ladder of trap worden ingezet.”. ​​​​​​​


Maatregelen > Hoe plaats je de ladder / trap
 • Zorg voor genoeg vrije ruimte en zet de omgeving af
 • Ladders/trappen zwaarder dan 25 kg of langer dan 4 meter met 2 personen plaatsen
 • Blokkeer deuren als de ladder/trap ervoor moet staan
 • Zorg voor een horizontale stevige ondergrond (gebruik bijvoorbeeld een stabilisatiebalk)
 • Gebruik afstandhouders als je een ladder tegen een raam zet
 • Houten of kunststof ladder /trap in de buurt van elektra
Maatregelen > Hoe plaats je de ladder
 • Hoek van 75 graden; tenen tegen de onderkant ladder en met gestrekte armen vooruit neerzetten
 • Zet de ladder aan de bovenzijde vast
 • Laat de ladder één meter aan de bovenkant uitsteken
 • Zorg dat ladderdelen elkaar minstens twee sporten overlappen
 • Houd de ladder met minimaal één hand vast en sta met twee voeten op de sporten
 • Gebruik een ladder niet horizontaal;
 • Gebruik opsteekladders met het schuivend deel aan de voorkant;
 • Zorg voor een overlap van minimaal 3 treden;
 • Gebruik een ladder niet als stellage;
 • Maak geen oneigenlijk gebruik van ladders;
 • Zorg voor een juiste ladder op de juiste plek.
Maatregelen > HOUDING OP EEN LADDER
§Reik niet verder dan 1 armlengte opzij;
§Een ladder of trap verliest balans wanneer u uw gewicht opzij brengt;
§Verplaats een ladder of trap liever wat vaker dan te reiken.