Steven Scholten
05 Arbeidsmiddelen
 >  Titel van de toolbox hier
Discussie > Bespreek het met je collega’s!

Ik controleer de hijsbanden altijd voordat ik ga hijsen.

Introductie

Tijdens deze toolboxmeeting besteden we aandacht aan het gebruik van hijsbanden

Risico's > Wat kan er gebeuren?
 1. De last valt uit de kraan
 2. De last is moeilijk onder controle te houden met als gevolg:
 • gevaar voor beknelling
 • stoten tegen objecten zoals b.v. steigers
Maatregelen > Wat moet je doen?

Aanwijzigingen voor het gebruik:

 • Lees de gebruiksaanwijzing en gebruiksvoorwaarden
 • Kijk op het label naar de WLL (werklast)
 • Controleer de hijsband op:
 1. Verontreiniging
 2. Verkleuring
 3. Beschadigingen of slijtage zoals baarden
 4. Insnijdingen of beschadigingen van de buitenhoes
 5. Gaten
 6. Losse stiksels

Bij twijfel niet gebruiken!!!

 • Overlast de banden niet
 • Voorkom slagen
 • Knopen verboden
 • Vermijd scherpe kanten van de last
 • Niet met de last over de grond slepen
Vernietig afgekeurde hijsbanden

Hijsband in deze staat NIET gebruiken

Wat is WLL werklast ?

WLL is de afkorting van Working Load Limit, beter gekend als werklast. WLL duidt op de maximaal toegelaten lading die met een hijsmiddel zoals hijsbanden en rondstroppen mag worden gehesen in rechte toestand. WLL wordt uitgedrukt in ton en is veranderlijk naargelang de hoek van aanslag. Om te weten welk effect een bepaalde manier van aanslag heeft op de bedrijfslast van het hefmiddel, raadpleeg het WLL overzicht voor hijsbanden.

Tips > Flowdiagram hijsactiviteit