Jeffrey van der Weerd
04 Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) en veiligheidssymbolen
 >  (Beschermende) werkkleding
Introductie

Veel ongelukken kunnen voorkomen worden als werknemers passende beschermende kleding dragen. Beschermende kleding is er in verschillende soorten. Op die manier kan het afgestemd worden op de activiteiten van de gebruiker en de bijbehorende risico’s.

Bij indiensttreding ontvang je bij GMB, afhankelijk van je functie, een standaardpakket met bedrijfskleding, doorwerkkleding, veiligheidsschoenen en andere persoonlijke beschermingsmiddelen. Leerlingen BBL vallen onder de betreffende groep CAO-werknemers. In bijlage 17 van het personeelshandboek zijn de verschillende artikelen per functiegroep opgenomen.

Als basisafspraak geldt dat een artikel wat versleten is wordt vervangen. De assistent materieelbeheer is hiervoor aanspreekpunt en verzorgt voorraad- en uitgiftebeheer. Elke uitgifte en inname van bedrijfskleding wordt vastgelegd in het centrale uitgifteregister. De uitgever neemt de versleten kledingstukken in bij overhandiging van de nieuwe. Een praktische en logische benadering is hierbij van toepassing. Indien gewenst kunnen werknemers voor eigen rekening extra (voorgeschreven) kledingstukken aanschaffen.

Naast het standaardpakket aan kleding wordt er daar waar nodig ook project- en activiteit specifiek beoordeeld welke beschermende kleding er noodzakelijk is om het werk uit te kunnen voeren. 

Tegen welke risico’s biedt de kleding bescherming?

Beschermende kleding biedt bescherming tegen verschillende risico’s, zoals:

 • Agressieve stoffen
 • Wegschietende voorwerpen;
 • Hete of koude materialen
 • Vuur.

Daarnaast kan beschermende kleding er ook voor zorgen dat het lichaam niet wordt blootgesteld aan bijvoorbeeld zonlicht (UV straling) of tocht en regen. Ook zichtbaarheid kan een eis zijn aan beschermende kleding. Kortom, het beschermd tegen zoveel mogelijk risico’s afkomstig uit de RI&E.

Welke soorten beschermende kleding zijn er?

Beschermende kleding is er in verschillende soorten, zodat het afgestemd kan worden op de activiteiten van de gebruiker en de bijbehorende risico’s. Enkele soorten beschermende kleding zijn:

 • Laskleding;
 • Vloeistofdichte kleding/chemicaliënpak;
 • Wegwerpkleding;
 • Winterkleding voor werken in de kou;
 • Regenkleding;
 • Vlamdovende of vlamvertragende kleding;
 • UV-werende kleding;
 • Signaalkleding (bijvoorbeeld bij aanrijdgevaar);

Let op: De kleding mag iemand niet beperken bij het bewegen. Wanneer de kleding doordrenkt is met olie, vet, chemicaliën of een andere vloeistof, moet deze zo snel mogelijk worden uitgetrokken om ongevallen zoals brand en huidaandoeningen te voorkomen.

Maatregelen > Wat moet je doen?

Beoordeel voorafgaande de werkzaamheden of de juiste beschermede kleding aanwezig is en wordt gebruikt. Ga bij twijfel niet aan de slag met de werkzaamheden en neem contact op met de uitvoerder.