Albert Keizer
04 Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) en veiligheidssymbolen
 >  Veiligheidshelm


Introductie

Het dragen van een veiligheidshelm is belangrijk als er gevaar bestaat voor stoten en/of beknellen.

Maar ook als er voorwerpen, zoals gereedschappen, op het hoofd kunnen vallen.  

Dit kan voorkomen bij werken op hoogte, maar ook bij diepte zoals het werken in een put of riool.


Beleid

Op alle plekken binnen GMB RT waar sprake is van de  PBM-draagplicht (alle projectlocaties van GMB RT) geldt voor iedereen - ook voor bezoekers en gasten – de helmplicht. De helm is verplicht bij hijs-en hefwerkzaamheden binnen een straal van 5 meter van de kraan en de hijslast en bij de montage- en demontage van steigers. Daarnaast is de helmplicht van toepassing bij werkzaamheden in de besloten ruimtes (werken in de put) en bij werkzaamheden waarbij stootgevaar bestaat. 

Op locatie ‘Zoetermeer’  bij gebruik van de bovenloopkraan en andere hijswerkzaamheden.  

Risico's > Wat kan er gebeuren?

Voor wie draag je een helm: 

Het dragen van de helm is zeer belangrijk voor je “eigen veiligheid”   

Je hoofd is een zeer kwetsbaar en belangrijk onderdeel van je lichaam. 


DUS ………, je draag een helm voor je zelf! 


Helm: 

Gebruik een helm op de werkplek van GMB en op overige plaatsen waar dit wenselijk of wettelijk verplicht is, zoals:  

 • Werken binnen het hijsbereik van een werkende kraan of hijsmiddel. 

 • Montage- en demontage van een steiger. 

 • In een besloten ruimte (putten en riool). 

 • Als de mogelijkheid bestaat dat materialen of middelen op het hoofd kunnen vallen. 

 • Bij werkzaamheden waar stoten van het hoofd reëel aanwezig is (bv onder een machine). 


Pasvorm: 

De juiste pasvorm is belangrijk voor een goede bescherming, dus past hij niet, overleg dan met de materieelbeheerder. Er kan gezamenlijk gezocht worden naar een goede oplossing. 

Stel de helm goed af, zodat hij niet te makkelijk afvalt maar ook niet klemt. 


Houdbaarheid van de helm: 

De houdbaarheid van de helm is afhankelijk van het materiaal waarvan deze is gemaakt, maar zeker ook het gebruik is een belangrijke factor. 


Wat moet je vooral niet doen met je helm : 

 • Geen stickers op de helm plakken.

 • Geen gaten boren in de helm. 

 • Niet op de helm schrijven met stiften (ook niet je naam). 

 • (Bij  sommige industrieën keurt men onze helmen en wordt op de helm een keuringssticker geplakt, dit is toegestaan omdat hiervoor een speciale kleefstof gebruikt wordt).


Helm vervangen als: 

 • Helm beschadigt is door een val of iets anders 

 • Binnenwerk kapot is, of niet meer goed is af te stellen.  


Levensduur: 

Tijdens het gebruik wordt deze blootgesteld aan UV-licht, waardoor de elasticiteit minder wordt.  Dus het gebruik en het materiaal bepaald de levensduur: 


GMB maakt gebruik van de  PETZL helm (type VERTEX ) incl. verlichting of de Peltor helm. 

Eventuele gehoorbescherming kan op de helm gemonteerde worden.

De maximale gebruiksduur hiervan is 5 jaar, maar natuurlijk ook vervangen bij een defect! 

Discussie > Bespreek het met je collega’s!

Ga met elkaar in gesprek over het volgende:

 1. Wanneer doe je een helm op?
 2. Is mijn helm nog wel goed?


Tips > Voor meer informatie


Controleer de helm regelmatig op defecten  

en check de levensduur van de helm. 


Helm is hoofdzaak !! ​​​​​​​