Albert Keizer
04 Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) en veiligheidssymbolen
 >  Gehoorbescherming
Introductie

Tijdens deze toolboxmeeting besteden we aandacht aan gehoorbescherming.

Door GMB worden diverse Persoonlijke Beschermingsmiddelen (PBM’s) gratis aan de werknemers uitgereikt, om de werknemers te beschermen tegen de risico’s van ongevallen. 


PBM’s kunnen onder andere toegepast  worden bij risico’s zoals: 

 • vallende voorwerpen, 

 • stoten en knellen, 

 • gebruik van chemicaliën / lijm, 

 • straling, geluid, 

 • snij- en schaafwonden, 

 • huidirritaties, 

 • wegspringend materiaal, 

 • hitte of koude. 

Let op : Persoonlijke Beschermingsmiddelen voorkomen een ongeval NIET, maar ze voorkomen en beschermen tegen de gevolgen van een ongeval!! 

 • Deze toolbox gaat over gehoorbescherming.

Risico's > Wat kan er gebeuren?

Gehoorbescherming 


gehoortoestel 

De belangrijkste risico’s  van schadelijk geluid zijn: 

 • Blijvende gehoorschade 

 • Geen communicatie mogelijk  

 • Concentratie verlies 

Schadelijk geluid, is geluid boven de 80 dB(A) 

Ezelsbruggetje: 

Omgevingsgeluid is hoger dan 80 dB(A), als je op één meter van iemand staat en je met stemverheffing moet praten om elkaar te kunnen verstaan! 


Voorbeelden bij GMB, van schadelijk geluid. 

 • Langsrijdend verkeer

 • Inbrengen preliner en kous, ong. 105 dB(A) 

 • Bij schoorsteen bij het opwarmen met stoom, ong. 93 dB(A) 

 • Schoonspuiten robot met lucht (8 bar), ong. 105 dB(A) 

 • Geluid van gaten boren in de kous 

 • Ontluchten van compressor op auto, ong. 115 dB(A) 

 • Ook in de nabijheid van de compressor en generator, tussen de 85-95 dB(A)  
  Maar, …….     Hier hoef je niet te werken!! 


Afhankelijk van de tijd dat je wordt blootgesteld, kan dit blijvende schade aanrichten! 


Schadelijk geluid: Gemiddeld 80 dB(A) of hoger per dag 

Bescherming verplicht:85 dB(A) of hoger 

Conclusie: Schadelijk geluid is dichterbij dan je denkt! 

Maatregelen > Wat moet je doen?

Probeer altijd eerst de bron van het schadelijke geluid weg te nemen (preventieve maatregelen), bijvoorbeeld door omkasting van een apparaat of een geluidsafscherming. Ook het uitschakelen van apparaten als er niet mee gewerkt wordt helpt mee om de geluidsniveau's naar beneden te brengen.

Als dat niet mogelijk is : Draag ((nog) vaker) gehoorbescherming 

De volgende mogelijkheden zijn er :

 

 

 

Orthoplastieken                     Gehoorkappen                              Oordoppen

Oorpluggen


Onderstaand bord verplicht je tot het dragen van gehoorbescherming 

Discussie > Bespreek het met je collega’s!

Ga met elkaar in gesprek over het volgende:

 1. Waar en wanneer moet ik gehoorbescherming dragen?
 2. Gebruik ik voldoende gehoorbescherming ?
 3. Kan ik preventieve maatregelen nemen om het geluidniveau te verminderen?


Tips > Voor meer informatie

Gebruik gehoorbescherming wanneer dit nodig is !!