Steven Scholten
04 Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) en veiligheidssymbolen
 >  Oogbescherming
Introductie

Tijdens deze toolboxmeeting besteden we aandacht aan de veiligheid rondom oogbescherming.

De ogen zijn waardevolle, maar ook zeer kwetsbare zintuigen. Ze zijn onmisbaar bij het merendeel van onze werkzaamheden en dienen dan ook goed beschermd te worden. Er hoeft namelijk weinig te gebeuren of we lopen een oogbeschadiging op door rondvliegende splinters en/of materialen, gevaarlijke stoffen of andere materialen.


De veiligheidsbril dient ter bescherming van de ogen tegen afspattende en/of rondvliegende deeltjes van materialen. Deze bescherming moet er zijn voor:

 • frontaal aankomende deeltjes
 • van de zijkant aankomende deeltjes
 • van onder aankomende deeltjes
 • van boven aankomende deeltjes

Zorg ervoor dat de veiligheidsbril nauw aansluit op je gezicht zodat rondspattende deeltjes niet alsnog in je ogen kunnen komen.

Binnen GMB is het dragen van veiligheidsbrillen verplicht wanneer er risico bestaat voor rondvliegende splinters en/of materialen. Zo'n situatie kan bijvoorbeeld ontstaan bij hak, breek- en sloopwerkzaamheden, slijpwerkzaamheden, werken met hoge druk, boren (ook kleine diameters) etc.
Op de werflocaties worden veiligheidsbrillen gebruikt bij o.a. het gebruik van gevaarlijke stoffen, snij- en laswerkzaamheden en overige werkzaamheden waar gevaar bestaat voor oogletsel.


Risico's > Wat kan er gebeuren?
Waarom oogbescherming?
 • Je hebt maar 2 ogen!
 • Kans op splinters of erger is relatief groot
 • Ook gevaarlijke stoffen (b.v. cement, styreen) zijn schadelijk

​​​​​​​


Maatregelen > Wat moet je doen?

Soorten oogbescherming

Voor verschillende soorten werkzaamheden zijn er speciaal daarvoor bestemde beschermingsmiddelen beschikbaar. We kunnen de volgende typen oogbescherming en gezichtsbescherming onderscheiden.

 • normale veiligheidsbrillen
 • ruimzichtbrillen
 • gelaatschermen
 • lasbrillen en laskappen
 • half/volgelaatsmaskers
De normale veiligheidsbril

Dit is de meest gebruikte en daarom ook de meest bekende uitvoering van oogbescherming. Het is een bril met een montuur vervaardigd van onbrandbaar materiaal en met glazen van gehard glas of kunststof.

Gehard glas is 6 tot 7 maal zo sterk als gewoon glas. Als het breekt springt het glas niet uit elkaar, maar versplintert het op dezelfde manier als een autoruit. Kunststof glazen worden meestal van polycarbonaat gemaakt. Polycarbonaat kan niet versplinteren en deze glazen zijn nog veel sterker dan gehard glas. Het nadeel van deze glazen is dat ze veel sneller krassen en daardoor kwetsbaar zijn.

De meeste veiligheidsbrillen zijn voorzien van zijkleppen die het oog beschermen tegen materiaal dat zijdelings aan komt vliegen. Het is mogelijk een veiligheidsbril op sterkte te krijgen. Deze bril zou dus ook voor normale toepassingen gebruikt kunnen worden. Andersom, een gewone bril als veiligheidsbril mag nooit. Net zo min dat contactlenzen als oogbescherming kunnen dienen, maar dat spreekt voor zich. Bij de meeste bedrijven waar een blauw bord "veiligheidsbril verplicht" hangt is een dergelijke bril voldoende. Deze borden hangen er niet voor niets dus draag die bril! 

De ruimzichtbril

ruimzichtbril

Voor speciale toepassingen is er de ruimzichtbril. Deze kun je vergelijken met een skibril en is voorzien van een elastische hoofdband. Hij wordt vooral gebruikt bij werkzaamheden waar veel stof bij vrijkomt zoals slijpen, hakken en boren.

Voordelen ruimzichtbrillen:

 • het zicht wordt minder belemmerd;
 • de bril beschermt ook (beter dan de normale veiligheidsbril) tegen zuurspatten e.d.
 • sommige ruimzichtbrillen kunnen over een normale bril gedragen worden

Het volgelaatsmasker

In situaties waar ook adembescherming nodig is, wordt een volgelaatsmasker als de beste oplossing gezien.

Gebruik, onderhoud en vervanging

Wanneer brillen even worden weggelegd, dan dient dit altijd met de glazen naar boven te gebeuren. Bij het schoonmaken van de brillen en kappen moet gecontroleerd worden of alle beweegbare delen nog soepel lopen. De glazen moeten met de hand (evt. met zeepsop) worden schoongemaakt en gedroogd met een zachte doek.
Een bril is versleten als er een gele verkleuring van de glazen is opgetreden, als de bril minder doorzichtig is geworden door krassen en/of als het montuur onherstelbaar beschadigd is.
Neem is dit geval contact op met de direct leidinggevende en vraag om een nieuwe bril.
Discussie > Bespreek het met je collega’s!

Ga met elkaar in gesprek over het volgende:

 1. Gebruik jij altijd oogbescherming als dit moet?
 2. Wat doe je als iets in je oog krijgt?
 3. Gebruik je de juiste oogbescherming?

Je mag zoveel tekst toevoegen als gewenst

Tips > Voor meer informatie

  

Wanneer je dit bord ziet is oogbescherming verplicht !

Zorg voor je eigen veiligheid en die van anderen.

Mochten er naar aanleiding van deze Toolbox nog vragen zijn, dan kan contact worden opgenomen met de KAM-afdeling.