Steven Scholten
04 Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) en veiligheidssymbolen
 >  Bewust gebruik snijgereedschappen
Introductie

Iedereen heeft zich weleens gesneden. Op het werk of tijdens een klusje thuis, langs een papiertje of bij het schillen van een appel. Vaak is het met een pleister op te lossen, maar ook dan is er een kans dat er vuil in de wond komt en het gaat ontsteken. Zeker als je je handen veel gebruikt voor het werk. Soms is een snijwond ernstiger en kan die leiden tot verzuim. Als iemand een snijwond oploopt, gaat het vaak om handen. De afgelopen 3 jaar zijn er 11 incidenten geweest waarbij iemand zich heeft gesneden. En dit zijn alleen nog maar de incidenten die gemeld zijn.

Risico's > Wat zijn de grootste risico's?

Inkorten, pellen of doorsnijden

Voorbeeld: Om een afsluiter op te ruimen worden de slangen bij elkaar gebonden met behulp van een tiewrap. Uit de zak van de betreffende werd een mes gepakt en werd de tiewrap doorgesneden. Even later zat hij bij de dokter om behandeld te worden voor een snijwond. Het mes was uitgeschoten en in zijn hand gekomen. 

Het was verstandiger geweest om toch het juiste gereedschap en snijhandschoenen te halen, dat had veel tijd en een flinke wond bespaard. Goed snijmaterieel is scherp. Maak altijd een bewuste veilige keuze in het materieel. Bijvoorbeeld in deze situatie was een kniptang de veiligste keuze geweest. ​​​​​​​

Werken met een slijptol

Voorbeeld: Een collega staat in een sloot waarin het riool uitkomt. Bij het afwerken van de uitgeharde liner loopt de slijptol vast door het zachte onverharde uiteinde van de liner. In een reflex grijpt de collega naar het zachte gedeelte  maar komt met de duim tegen de schijf. De handschoenen die hij hierbij droeg waren gewone werkhandschoen -en. Even later zit hij bij de dokter waar er hechtingen in zijn duim worden geplaatst. 

Houdt de slijptol altijd met 2 handen vast. Dan voorkom je dat hij uit je handen glipt als hij ineens vastslaat. De handschoenen die gedragen werden in dit voorbeeld waren niet geschikt. Bij een slijptol moeten handschoenen beschermen tegen vonken en snijden. Hiervoor zijn handschoenen beschikbaar. In dit geval was de veiligheidskap intact. Deze zorgt er ook voor dat het per ongeluk aanraken van het snijblad voorkomen wordt.

Verwijder de veiligheidskap nooit!!​​​​​​​

Ergens ingrijpen

Voorbeeld: Medewerker wil een tiewrap doorsnijden waarbij hij gebruikt maakt van een Stanleymes. Hij legt het mes naast zich neer. Als blijkt dat de tiewrap nog niet goed los is gesneden wilt hij het mes weer pakken zonder naast zich te kijken. Dan voelt hij dat hij is vergeten het mesje in te schuiven met een bezoek aan de huisarts tot gevolg waar de snijwond gehecht wordt.

Ook hier hadden het juiste gereedschap en handschoenen kunnen voorkomen dat hij naar de dokter moest. Wanneer je iets weglegt, opruimt of als afval weggooit, zorg dan dat niemand ANDERS zich daaraan kan bezeren. Schuif een mes dus weer in na gebruik.

Maatregelen > Hoe voorkom je snijwonden?

Om te voorkomen dat je jezelf snijdt zijn er paar dingen die je kunt doen. Namelijk:

Gebruik het juiste gereedschap.......

 Professioneel gereed is gemaakt om het werk zo goed en veilig mogelijk uit te voeren. Gebruik dus professioneel gereedschap dat voor de klus bestemd is. Een tiewrap knip je door met een kniptang en niet met een Stanleymes

...in goede staat

Goed gereedschap betekent ook dat deze goed onderhouden moet zijn. Mesjes en zaagbladen moeten scherp zijn. Dat klinkt tegenstrijdig, maar dit is veiliger, omdat je dan minder kracht hoeft te zetten en niet ineens uit kan schieten 

Scherm scherpe delen af

Leg geen scherpe zaken, zoals mesjes onbeschermd weg. Gooi geen glasscherven of andere scherpe dingen zomaar in de vuilniszak en haal ook nooit een beschermingskap van een slijptol.

Bedenk vooraf wat het risico kan zijn

Ook voor een klein klusje kun je een LMRA uitvoeren. Bedenk of er niet per ongeluk een scherpe rand, een spijker of een onbeschermd snijblad ergens aan kan zitten, voordat je iets wilt pakken.

Gebruik snijbestendige handschoenen

Als je moet snijden gebruik dan snijbestendige handschoenen. Op de handschoen zelf staat het beschermingsniveau aangegeven.


Discussie > Bespreek het met je collega’s!

Ga met elkaar in gesprek over het volgende:

  1. Kunnen wij de werkzaamheden uitvoeren zonder messen?
  2. Welke gereedschappen hebben jullie hiervoor nodig?
  3. Gebruik je altijd de juiste PBM?


Tips > Voor meer informatie

Zorg voor je eigen veiligheid en die van anderen.

Mochten er n.a.v. deze toolbox nog vragen zijn, dan kan contact worden opgenomen met de KAM-afdeling.

!!Werk veilig of werk niet!!