Steven Scholten
02 Inrichting arbeidsplaatsen
 >  Vallen, uitglijden struikelen
Introductie

Waarom deze toolbox?

Vallen – UITglijden – STruikelen (kortweg VUIST) op de werkvloer valt in de categorie ‘meest voorkomende incidenten op de werkvloer’.

VUIST; iedereen overkomt het wel eens. 

Veel incidenten die plaatsvinden gebeuren niet bij het uitvoeren van de werkzaamheden zelf, maar bij het lopen naar of van de werkplek. Gelukkig valt het letsel over het algemeen mee, toch kan het voorkomen dat het ernstig en langdurig. Voorbeelden zijn:

 • Enkel verzwikt bij het stappen uit vrachtwagen;
 • Enkel verzwikt bij het stappen in een kuil of op een steen in het gras;
 • Enkel verzwikt bij het gebruik van een ladder of trap;
 • Gescheurde pees bij het stappen in een geul;
 • Gekneusde pols door uitglijden;
 • Gekneusde ribben bij struikelen;
 • ...................
Risico's > Waar(door) kan het gebeuren?

Op locatie

 • Oneffenheden op terrein: gaten, stenen e.d.;
 • Onjuiste opslag van materialen; 
 • Vuil of glad schoeisel: uitglijden door minder grip;
 • Wegglijden bij het uitstappen doordat de ondergrond onstabiel, zacht of glad is;
 • Werken in slechte weersomstandigheden: ijzel, sneeuw, regen;
 • Te gehaast zijn;
 • Dragen van spullen : geen goed zicht waar je loopt (op weg);
 • Verstappen op randen van bijvoorbeeld spoorbielzen, rijplaten e.d.;
 • Kabels, leidingen en slangen die in de looproute liggen;
 • Lopen over zand-/grondbulten;
 • Hoog gras in bermen maskeren gaten en stenen;
 • Ergens achter blijven haken.

Op kantoor

 • Oneffenheden in tapijt op vloer of trappen;
 • Electra,- of netwerkkabels liggen over de vloer;
 • Losliggende vloerbedekking;
 • Een gladde vloer als gevolg van dweilen of morsen.

De meest voorkomende letsels:

 • kneuzingen;
 • botbreuken;
 • snij- en schaafwonden.

Maatregelen > Wat kun je doen?

De meeste tips bij het voorkomen van VUIST liggen voor de hand en zijn wel bekend bij iedereen. Het in de praktijk doen / er naar handelen blijkt echter vaak nog wel een dingetje. Toch zijn incidenten vaak te voorkomen door net even beter op te letten én je bewust te zijn van de risico’s van de werkomgeving. Wat kun je doen?


Algemeen

 • Zorg dat je je continue bewust bent van de risico’s van de werkomgeving.
 • Voer bewust een LMRA (Laatste Minuut Risico Analyse) uit. Niet alleen op je werkplek maar ook al op de weg er naar toe (en terug).
 • Werk rustig, laat je niet opjutten / onder druk zetten. Haast werkt niet sneller en vergroot de kans op incidenten én op fouten!
 • Draag schoeisel dat past bij het werk / de werkomgeving.
 • Zorg voor goede verlichting.
 • Zorg voor een schone en opgeruimde werkplek (good housekeeping)
 • Ruim gemorste producten direct op (doe dit direct zelf en denk niet te snel: "een ander doet het wel).
 • Markeer gladde vloeren en zet deze af.
 • Draag geen voorwerpen waar je niet overheen kunt kijken. Gebruik een steek-/kruiwagen.
 • Meld niet zelf op te lossen VUIST-situaties bij de verantwoordelijke(n) op de locatie (geef hen de kans tijdig maatregelen te nemen om incidenten te voorkomen).

Op locatie

 • Informeer elkaar over mogelijke veranderingen in het terrein die tijdens de werkzaamheden zijn ontstaan.
 • Houd altijd de looproutes vrij.
 • Houd de wagens en opslagcontainers netjes.
 • Leg geen kabels, leidingen e.d. in een looproute.
 • Markeer uitstekende obstakels (pinnen, stekeinden etc.).
 • Dop uitstekende obstakels af.
 • Markeer vloeropeningen en dek ze af.
 • Maak bermen begaanbaar door eventuele gaten aan te vullen, stenen te verwijderen en het gras kort te houden.
 • Gebruik de reguliere paden en gebruik geen tussendoorweggetjes (short cuts).
 • Houd je schoenen en laarzen schoon (vrij van grond, klei of ander vuil).

Op kantoor

 • Vermijd kabels op de vloer.
 • Meld oneffenheden/loszittende vloerbedekking.
 • Plaats waarschuwingsbord op de natte vloer.


Tot slot

Bovengenoemde situaties zijn bij iedereen bekend en zijn natuurlijk open deuren, maar toch gebeuren er veel incidenten omtrent VUIST. Dit kan en moet anders. Niemand stapt toch 's ochtend het bed uit met het idee om een ongeluk of incident te krijgen of te veroorzaken? En toch overkomt een groot aantal mensen dit dagelijks door een van de eerder genoemde oorzaken.

Iedereen heeft het recht om aan het einde van een werkdag gezond weer thuis te komen. Daar kun je zelf veel aan bijdragen en dat kun je ook van een ander verlangen.

Dus:

 • let goed op.
 • houd je werkomgeving schoon en netjes.
 • verlang dat ook van anderen en aarzel niet om mensen aan te spreken wanneer dit noodzakelijk is.
 • meld gevaarlijke situaties bij de verantwoordelijke(n), ook als je ze zelf al hebt opgelost!Discussie > Bespreek het met je collega’s!

Ga met elkaar in gesprek over het volgende:

 1. Is mijn / onze werkplek veilig om te werken?
 2. Kunnen wij onze werkplek meer opruimen en netjes houden?
 3. Hoe vaak zijn we wel eens gestruikeld?
 4. Hoe kunnen we onze werkplek wat betreft orde en netheid verbeteren?


Tips > Voor meer informatie

Zorg voor je eigen veiligheid en die van anderen.

Mochten naar aanleiding van deze Toolbox nog vragen zijn, dan kan contact worden opgenomen met de KAM-afdeling.

Werk veilig of werk niet