Albert Keizer
02 Inrichting arbeidsplaatsen
 >  Afzettingen van de werkplek
Introductie

Tijdens deze toolboxmeeting besteden we aandacht aan de veiligheid rondom de werkplek.

Risico's > Wat kan er gebeuren?

Locaties waarbij potentieel letsel kan ontstaan dienen deugdelijk afgezet te worden zodat: 

 • mensen geattendeerd worden op het aanwezige gevaar en er een barrière gevormd wordt om de locatie onbewust te betreden. Dit geldt niet alleen voor de werknemers op de werkplek, maar ook voor omwonenden en in het bijzonder kinderen.

Maatregelen > Wat moet je doen?

Globaal kennen we de volgende afzettingen: 

 • Geel/zwart lint voor specifieke gevaren (denk aan hogedrukreiniging, verstikkingsgevaar e.d.) 

 • Rood/wit lint voor het markeren van een gevaarlijke situatie, het afzetten van een locatie e.d. 

 • Harde afzetting van steigermateriaal of hekwerk. Dit wordt gebruikt wanneer de gevolgen van het potentiële gevaar een groot effect kunnen hebben. Denk aan het vallen van grote hoogte of in een diepe kuil. Wanneer er bijvoorbeeld op 20 meter hoogte roostervloeren worden verwijderd, moet de toegang met steigermateriaal (of gelijkwaardig) afgezet worden. Een lintje is niet voldoende!! 

 • Afzetting van een bouwterrein middels hekwerk. Hier mogen alleen “bevoegde” mensen komen. Bezoekers moeten zich altijd melden bij de uitvoerder. Wanneer de laatste persoon het bouwterrein verlaat moet hij/zij het hekwerk sluiten. Deze regel geldt ook tijdens de pauzes. Bij openbare gelegenheden moet het hek ook op slot.

 • Onbevoegden mogen nooit en te nimmer aan een afzetting voorbij gaan!! Meld je altijd bij degene die met de uitvoering belast is, alleen zij kunnen toestemming geven!! 

 • Om misverstanden en irritaties te voorkomen: zet alleen het risicogebied af, versper niet onnodig doorgangen, meld afzettingen bij de opdrachtgever, ruim de afzetting op als je klaar bent. 

 

geel/zwart lint (specifiek gevaar)      rood-wit lint (afzetting/markering gebied)                 afzetting middels hekwerk 

Bij onze werkzaamheden komen over het algemeen de volgende situaties voor, waar een werkplek afzetting noodzakelijk is: 

 • Openliggende putten (een open put zonder deksel altijd afdekken zodat valgevaar in de put niet mogelijk is);
 • Open gegraven putten / talud (afzetten met een bouwhek):
 • Ventilatoren bij putten / kousen die de put uitlopen e.d.;
 • Steigers (werkgebied afzetten, zie aparte toolbox);
 • Kranen (werkgebied afzetten, zie aparte toolbox);
 • Losliggende slangen e.d..

Voor het afschermen van openliggende putten / ventilatoren en uitlopende kousen kennen we de volgende oplossingen. 

 • Plaatsen van verkeerspionnen (om aanrijding te voorkomen); 
 • Afdekken van de put met een plaat o.i.d. (om valgevaar in de put te voorkomen); 
 • Afdekken van putten met een bouwhek;
 • Afschermen van een put met een hek (om goede fysieke scheiding te hebben). 

                                

Kunststofhek voor het afschermen van de put                                 Plaat op de put


Elke locatie heeft zijn eigen oplossing.  

Overleg met de voorman en uitvoerder om een goede oplossing te kiezen. 

Naast het afschermen van de werkplek, gelden uiteraard ook de maatregelen voor het veilig werken langs de weg. 

Vergeet ook niet om aan het einde van de dag, wanneer je de werklocatie verlaat, te controleren of alle putten nog goed afgedekt zijn.

Controleer ook de onderaannemer die bv. putten voor ons opgraaft.

Vergeet vooral niet bij inspectie- en/of freeswerkzaamheden de put achter de wagen af te dekken met een plaat. Alleen een camera gericht op de put is niet afdoende. Valgevaar in de put is altijd aanwezig.

Discussie > Bespreek het met je collega’s!

Ga met elkaar in gesprek over het volgende:

 1. Is de werkplek goed afgeschermd?
 2. Heb ik voldoende maatregelen getroffen?
 3. Heb ik het werkgebied onder controle?


Tips > Voor meer informatie

Text Box

Zorg voor je eigen veiligheid en die van anderen.

Mochten er naar aanleiding van deze Toolbox nog vragen zijn, dan kan contact worden opgenomen met de KAM-afdeling.

Werk veilig of werk niet !!

​​​​​​​