Steven Scholten
01 Algemene zaken
 >  Werkinstructie werken binnen 1,5 meter
Intro

De veiligheid op onze projectlocaties staat voorop. Op projectlocaties dient de 1,5 meter afstand tot 
elkaar in acht te worden genomen. In sommige werksituaties is dit echter niet haalbaar. In die situaties 
geldt het volgende: 

  • Vraag je eerst af of de betreffende handeling nodig is voor de voortgang van de werkzaamheden. 
  • Zo ja, onderzoek dan of er een andere oplossing mogelijk is zoals aanvullende technische 
  • maatregelen of een andere werkmethode. Dat kan vaker dan je denkt! 
  • Indien het echt niet anders kan, en werken is binnen 1,5 meter nodig volg dan deze instructie 

Werken binnen 1,5 meter: 

  • Dichtbij elkaar werken is acceptabel als het voor het werk echt nodig is en maar kort duurt. Werk in ieder geval per keer niet langer dan 5 minuten binnen 1,5 meter van elkaar. Binnen GMB zien wij kortdurend bij elkaar werken als het bieden van een helpende hand of het aanreiken van een voorwerp.  
  • Is bovenstaande niet mogelijk of van toepassing dan dient er te worden gewerkt met extra PBM's gedurende de handeling dat je geen 1,5 meter afstand tot je collega kan bewaren. 

Deze werkinstructie beschrijft op welke wijze PBM's gehanteerd moeten worden wanneer het werken 
binnen 1,5 meter afstand van elkaar, noodzakelijk is.  

Verplichte PBM's bij werkzaamheden binnen 1,5 meter afstand tot elkaar

  1. Latex/nitril handschoenen (ook dragen onder bijvoorbeeld, werkhandschoenen etc.) 
  2. FFP3 masker 
  3. Veiligheidsbril 

​​​​​​​