Zó Veilig app / Ashwin van der Vlugt
01 Algemene zaken
 >  GMB Zó Veilig app
Introductie

Zó Veilig app en GMBzonderongevallen.eu live

Veilig werken heeft bij GMB topprioriteit. We willen dat jij als GMB’er eenvoudig een melding kunt doen en dat alle informatie over veilig werken op een centrale plaats te vinden is. Daarom introduceren we deze week de vernieuwde en complete Zó Veilig app! Naast de app -die op ieders telefoon is toegevoegd- is alle informatie ook beschikbaar GMBzonderongevallen.eu. ​​​​​​​

Eenvoudig melden

Via de app of website kun je eenvoudig onveilige situaties of veiligheidsincidenten melden die je in jouw werk tegenkomt. Of juist een veilige situatie laten zien en slimme tips doorgeven om zaken te verbeteren. Hoe meer meldingen, hoe veiliger we met elkaar kunnen werken. De meldingen bevatten informatie om goede analyses te kunnen maken. Door de analyses kunnen we sturen op wat beter kan. En niet minder belangrijk; we houden aandacht voor wat goed gaat. Dat sluit perfect aan bij ons doel: bewust iedere dag, iedere medewerker veilig en gezond weer thuis! Daarnaast kunnen wij aan de hand van de meldingen direct in actie komen om een probleem te verhelpen of een situatie te verbeteren.​​​​​​​

Alle informatie bij elkaar

Hoe kan ik mijn eigen veiligheid en die van collega’s waarborgen? Met de Zó Veilig app heb jij altijd en overal praktische informatie over veilig werken binnen handbereik. Van veiligheidshandboeken en toolboxen tot informatie over het uitvoeren van een last minute risico analyse. Handig én veilig!

In deze toolbox leggen wij uit op welke eenvoudige manier in kan worden gelogd in de nieuwe omgeving en wat de mogelijkheden.

           1.  Inloggen

Vanuit onze ICT-afdeling is de nieuwe Zó-veilig app op afstand op de GMB telefoons geïnstalleerd. De app is te herkennen aan het logo dat hierboven is weergegeven. Wanneer de app wordt geopend verschijnt het volgende scherm op de telefoon:         2.De verschillende functionaliteiten binnen de Zó Veilig app

De nieuwe Zó Veilig app heeft op dit moment 11 tegels. Per tegel zal een beschrijving worden gegeven van de mogelijkheden.

Melden

Via de tegel Melden kan een melding worden gemaakt van een veilige situatie of een veiligheidsincident. Dit werkt nog op de zelfde manier als in de oude omgeving. Melden is voor ons belangrijk problemen op te lossen en situatie te verbeteren. Daarnaast is melden belangrijk om een goede trendanalyse te kunnen maken en daarmee mogelijk ongevallen in de toekomst te voorkomen. Ook al is er (nog) niets mis gegaan, (bijna) ongevallen of VGM-incidenten zijn een belangrijke les. Vaak worden incidenten afgedaan als ‘onoplettendheid’ en ‘kan gebeuren’, maar meestal zit er meer achter.


Meldingen

Via de tegel Meldingen krijg je een overzicht van de status van de meldingen die door jou zijn gedaan. Ook kan je via deze tegel informatie toevoegen een melding die jij eerder hebt gedaan.


VGM handboeken

Onder de tegel VGM handboeken zijn de vier veiligheidshandboeken van de clusters GMB BioEnergie, GMB Civiel, GMB Rioleringstechnieken en GMB Services te vinden. Het veiligheidshandboek draagt bij aan ons doel: bewust iedere dag, iedere medewerker veilig en gezond weer thuis. In het veiligheidshandboek vind je duidelijke kaders om veilig te werken. De veiligheidshandboeken zijn in overleg met elkaar tot stand gekomen. Opmerkingen, vragen en andere waardevolle input van medewerkers, de klankbordgroep en andere deskundigen is hierin verwerkt.


Ongevallenmemo

Door op de tegel Ongevallenmemo te klikken, kom je bij de laatste versie van deze memo. De Ongevallenmemo is bedoeld voor alle medewerkers van GMB en wordt ongeveer één keer per maand uitgegeven. Met de Ongevallenmemo stellen wij iedereen op de hoogte van ongevallen en (ernstige) incidenten die tijdens ons werk gebeuren en ongevallen uit de branche. Het doel is om hiervan te leren zodat herhaling uitblijft en om iedereen geïnformeerd te houden.


LMRA

Door op de tegel LMRA (Laatste minuut risico analyse) te klikken kom je bij de beschrijving van het nut en noodzaak van de LMRA. De LMRA is een eenvoudig middel waarmee bij aanvang van de werkzaamheden een laatste check kan worden uitgevoerd op de veiligheidsaspecten. Het doel van LMRA is het identificeren van gevaren op de eigen werkplek en het elimineren van risico’s en gevaarlijke omstandigheden die tot een incident kunnen leiden.  Het is dus een hulpmiddel om incidenten te voorkomen. Mocht je na het uitvoeren van de LMRA  constateren dat de werkplek om omstandigheden niet veilig zijn, staak dan je werkzaamheden en meldt het probleem. Via de tegel LMRA kan worden gemeld door op de knop ‘Melding’ te klikken.


Veiligheidswekkers

Via de tegel Veiligheidswekkers kom je bij onze database van Veiligheidswekkers die de afgelopen jaren zijn uitgegeven. De Veiligheidswekker is voor alle collega’s werkzaam binnen GMB. KAM en directie beslissen om naar aanleiding van een heftig incident of een ongeval een Veiligheidswekker op te stellen. Met de Veiligheidswekker schudden wij alle collega’s wakker. We wijzen op gevaren, risico’s, gevolgen, aandachtspunten en directe verbetermaatregelen die nodig zijn om een onveilige situatie weg te nemen.


Inspecties

Via de tegel Inspecties is het mogelijk om inspecties uit te voeren. Hierbij moet gedacht worden aan werkplekinspecties en V&G-observaties. Dit onderdeel is binnen de Zó veilig app nog in ontwikkeling en zal in de loop van het jaar volledig functioneel zijn.


Toolboxen

Via de tegel Toolboxen kom je bij onze database van Toolboxen . Minimaal eenmaal per maand organiseert de uitvoerder of een andere verantwoordelijke leidinggevende een Toolbox met alle werknemers vallend onder zijn verantwoordelijkheid op het project. 


Nieuws

Onder de tegel Nieuws wordt het belangrijkste nieuws met betrekking tot veiligheid gepubliceerd. Kijk regelmatig onder deze tegel om op de hoogte te blijven van het laatste veiligheidsnieuws.


Gevaarlijke stoffen

Via de tegel Gevaarlijke stoffen kun je de Werkplekinstructiekaarten (WIK) en Veiligheidsinformatiebladen (VIB) van alle gevaarlijke stoffen raadplegen waarmee binnen GMB wordt gewerkt. 

Bekijk altijd de WIK of het VIB van een gevaarlijke stof via deze tegel, voordat je met de stof aan het werk gaat. Zo ben je op de hoogte van de risico's en weet je welke voorzorgsmaatregelen je moet treffen om veilig met de gevaarlijke stof aan het werk te gaan.

Staat de stof waarmee je moet werken niet in de app? Neem dan contact op met de KAM-afdeling.


Informatie

Onder de Informatietegel vind je het beleid van het GMB veiligheidsbewustzijnsprogramma "Bewust zonder ongevallen" (Zó!).

Met het veiligheidsbewustzijnsprogramma wil GMB een 'volgende' stap maken in het verhogen van het veiligheidsbewustzijn, het bespreekbaar maken van veiligheid in elke laag van de organisatie (verbinden) met uiteindelijk als doel, het terugdringen van ongevallen en incidenten.

De volgende stap, wat betekent dit? Hoe communiceren wij in relatie tot veiligheid? Wat doet GMB op het gebied van erkenning en sanctioneren? Het beleid Bewust zonder ongevallen geeft antwoord op deze vragen.


Heb je vragen over de Zó Veilig app of ondervind je problemen met inloggen, neem dan gerust contact op met de KAM-afdeling.


​​​​​​​