Steven Scholten
01 Algemene zaken
 >  Teken
Herkennen van teken

Herkennen van teken Teken komen in heel Nederland voor. Ze leven in hoog gras en in het struikgewas van bossen, duinen, weilanden en heidegebieden. Vooral in struiken en grassen tot ongeveer anderhalve meter hoogte. Van daaruit hechten ze zich aan passerende mensen en dieren. Teken worden actief als de temperatuur boven de 8-10 graden Celsius komt. Van maart tot en met oktober worden mensen het meest gebeten.

Teken lijken op spinnetjes en kunnen erg klein zijn: 1 tot 3 millimeter. Een teek kan mensen bijten. De teek zuigt dan bloed op en zwelt op tot een donker bolletje gevuld met bloed. Een volgezogen teek kan een doorsnede van 1 centimeter hebben. De onvolwassen teek, de nimf, is waarschijnlijk de belangrijkste overbrenger van de ziekte van Lyme. Nimfen zijn vaak moeilijk te zien omdat ze niet groter zijn dan een speldenkop.

​​​​​​​


Risico's > Risico op de ziekte van Lyme

De ziekte van Lyme is een infectieziekte die door een bacterie wordt veroorzaakt die door een tekenbeet in het lichaam kan komen. De ziekte van Lyme kan worden onderverdeeld in drie stadia: 

1. de vroege lokale ziekte van Lyme; 

2. de door het lichaam verspreide ziekte van Lyme; 

3. de langdurige of chronische ziekte van Lyme


1. De vroege lokale ziekte van Lyme ontstaat ongeveer twee weken na de tekenbeet. Op de plaats van de beet kan een rode ring of rode plek verschijnen. Als de ziekte niet op tijd wordt behandeld kan deze weken tot maanden later overgaan in het tweede stadium. 

2. Kenmerkend voor stadium 2 zijn gewrichtsklachten, klachten van de zenuwen (vooral uitval van gezichtszenuwen of pijnklachten in een arm of been) en hartritmestoornissen. 

3. In het laatste stadium, dat in twee tot vijf procent van de gevallen voorkomt, kan de ziekte langdurig worden en tot vervelende huidaandoeningen leiden. Kortom een zeer ernstige ziekte dus.

Maatregelen > Wat moet je doen?

Voorkomen van tekenbeten 

• Loop niet door dichte begroeiing en struikgewas als dat niet nodig is;

• Draag tijdens het werk gesloten en huid-bedekkende kleding. Draag de sokken over de broek. 

• Controleer jezelf goed na het werk. Teken kunnen overal op het lichaam bijten. Vergeet dus niet de liezen, knieholtes, oksels, achter de oren, rond de haargrens in de nek etc


Wat te doen als je gebeten bent door een teek? 

• Verwijder de teek zo snel mogelijk en in ieder geval binnen twintig uur; 

• Pak de teek zo dicht mogelijk bij de huid beet, bij voorkeur met een puntige pincet of speciaal tekenpincet. Er bestaan ook tekenpenningen die je gemakkelijk aan je sleutelbos kunt hangen. 

• Trek de teek langzaam recht uit de huid. Ontsmet het beetwondje na het verwijderen met 70% alcohol of jodium; 

• Noteer de datum waarop je bent gebeten; 

• Houd daarna tot 3 maanden na de tekenbeet de huid rondom de beet in de gaten; 

• Krijg je een rode ring of klachten die doen denken aan de ziekte van Lyme, ga dan naar de huis- of bedrijfsarts; 

• Maak een foto van de rode ring; 

• Meld de tekenbeet bij www.tekenradar.nl.


Het is niet gemakkelijk de ziekte van Lyme vast te stellen omdat de verschijnselen wisselend kunnen zijn. 

Mogelijke (ziekte)verschijnselen zijn: 

• Een rode vlek of ring op de huid die steeds groter wordt; 

• Een grieperig gevoel met koorts en spierpijn (ben je de enige in je omgeving met griep, wees dan op je hoede); • Dubbel zien, hangend ooglid, scheef aangezicht; 

• Pijn, krachtsverlies of tintelingen in de ledematen; 

• Gewrichtsklachten die doen denken aan reuma. Heb je een of meer van deze klachten? Ga dan naar je huisarts en vertel dat je denkt aan de ziekte van Lyme. 

Tips > Voor meer informatie

Het RIVM heeft de app 'Tekenbeet' gemaakt. Deze app is gratis te downloaden in de Google Play Store (Android) en in Itunes (voor iPhone). Met deze app kunnen mensen (ook buiten, zonder internetverbinding!) opzoeken hoe teken eruit zien en wat je moet doen om teken goed en snel te verwijderen. Zet deze app meteen op je telefoon!