Steven Scholten
01 Algemene zaken
 >  Elektrische voertuigen

Tijdens deze toolboxmeeting besteden we aandacht aan de veiligheid rondom elektrische voertuigen. Op dit moment rijden er in Nederland ongeveer 160.000 elektrische voertuigen rond in het verkeer en dit aantal neemt de komende jaren alleen maar toe. ​​​​​​​Ook bij GMB wordt er steeds meer gebruik gemaakt van elektrische voertuigen.

Risico's > Wat kan er gebeuren?

Elektrisch rijden brengt verkeersrisico's met zich mee. Uit onderzoek blijkt dat elektrische auto's vaker betrokken zijn bij ongevallen met voetgangers dan benzine- of dieselauto's. 

De risico's zijn:

 • Fietsers en voetgangers horen het elektrische voertuig niet door het ontbrekende motorgeluid;
 • Elektrische voertuigen trekken sneller op dan reguliere voertuigen;
 • Elektrisch rijden is nieuw voor veel bestuurders en dit zorgt ervoor dat deze bestuurders vaak moeten wennen aan het rijden in een elektrisch voertuig;
 • Elektrische voertuigen hebben een hogere massa waardoor de impact bij een ongeval hoger kan zijn;
 • Bij het blussen van een brandend voertuig kan de lithium batterij exploderen door de toevoeging van water en bestaat er gevaar voor elektrocutie;
 • Elektrische voertuigen hebben snellere bandenslijtage door de grotere massa.
Maatregelen > Wat moet je doen?

De bestuurder van een elektrisch voertuig moet zich bewust zijn van de bijbehorende risico's. Om een actieve bijdrage te leveren aan de veiligheid van elektrische voertuigen kan de bestuurder bijvoorbeeld:

 • Altijd richting aangeven;
 • Rolgeluiden produceren door met de banden de wegbelijning te raken (bijvoorbeeld bij mist);
 • Ruim voldoende afstand houden;
 • Ook overdag verlichting inschakelen;
 • Alleen de originele laadkabels gebruiken om kortsluiting te voorkomen;
 • Bij brand de brandweer inschakelen en niet zelf blussen i.v.m. explosiegevaar en elektrocutiegevaar;
 • De autopilot uitschakelen (indien van toepassing);
 • Beide handen altijd aan het stuur houden;
 • Regelmatig controleren op de profieldiepte, beschadiging en bandendruk van de banden;
 • Banden minstens eens in de 5 jaar vervangen;
 • Schadeherstel altijd door een NEN9140 gecertificeerd reparatiebedrijf uit laten voeren om te kans op beschadigingen aan de batterij zo veel mogelijk te verkleinen.
Discussie > Bespreek het met je collega’s!

Ga met elkaar in gesprek over het volgende:

 1. Rijd jij een elektrisch voertuig?
 2. Ben jij je bewust van de risico's van een elektrisch voertuig?
 3. Welke maatregelen neem je zelf om de risico's van rijden met een elektrisch voertuig te beperken?


Tips > Voor meer informatie

Brandstofcellen

Ook voertuigen met een brandstofcel, waarin waterstof wordt omgezet in elektriciteit, komen steeds meer op de markt. Medewerkers van bedrijven die werkzaamheden verrichten aan deze voertuigen moeten worden opgeleid om de risico’s van het werken met brandstofcellen te begrijpen. Het is bijvoorbeeld belangrijk dat werkzaamheden aan brandstofcellen bij voorkeur buitenshuis worden uitgevoerd. Lage daken, overhangende structuren en afdaken moeten worden vermeden. De verwijdering van alle ontstekingsbronnen is daarbij essentieel. Denk bijvoorbeeld aan elektrische apparatuur, statische elektriciteit, bliksem of roken.